Al Jazeera prati izraelska iskopavanja u četvrti Al Sharaf u Jerusalemu

Istraživač Jerusalema Arafat Amr rekao je za Al Jazeera Net da okupaciona općina i Izraelska uprava za antikvitete nadziru iskopavanja uz učešće naseljeničkih udruženja s ciljem judaizacije mjesta.

U radovima na iskopavanju, ruše se drevne zgrade u četvrti Al-Sharaf (Al Jazeera)

Okupirani Jerusalem – Al Jazeera Net upratila je iskopavanja koja vrše izraelske vlasti u četvrti Al Sharaf u okupiranom gradu Jerusalemu, u kojima ruši drevne građevine. Istovremeno, izraelska mehanizacija izvode građevinske radove na ruševinama zgrada.

Na snimku dopisnika Al Jazeere Net, vidi se da se iskopavanja vrše duž zida džamije Al-Aksa i blizu škole Tore i kapije koja vodi do trga Al-Buraq kod zapadnog dijela zida džamije Al-Aksa.

Istraživač Jerusalema Arafat Amr rekao je za Al Jazeera Net da okupaciona općina i Izraelska uprava za antikvitete nadziru iskopavanja uz učešće naseljeničkih udruženja s ciljem judaizacije tog mjesta, brisanja njegovog arapskog i islamskog identiteta i zamjene jevrejskim znamenitostima kao što su škole, sinagoge i toranski instituti.

Četvrt Al-Sharaf nalazi se na jugozapadnom uglu džamije Al-Aksa

Dodao je: “Izraelska uprava za antikvitete, u prvom planu, i naseljenička toranska udruženja koja je podržavaju, provode kontinuirane radove iskopavanja bez presedana na napuštenom brdu četvrti Al-Sharaf, koje se nalazi u blizini Marokanske četvrti.”

Nastavlja da je cilj iskopavanja “judaizirati i izbrisati istorijska i značajna mjesta u njihovoj arapskoj i islamskoj autentičnosti u starom Jerusalemu, a zatim realizirati planove naseljavanja kako bi se na njihovim ruševinama u ovom kvartu gradile židovske sinagoge, škole i toranski instituti.”

Istakao je da je četvrt Al-Sharaf raseljen tokom okupacije istočnog Jerusalima 1967. godine. Tada je ispražnjen od njegovog autohtonog stanovništva čiji se broj kretao oko 3.000 ljudi.

Četvrt Al-Sharaf nalazi se na jugozapadnom uglu džamije Al-Aksa, i u blizini Marokanske četvrti, koja je, također, uništena tokom okupacije istočnog dijela Jerusalema 1967. godine.

Izvor: Al Jazeera