WWF: Populacija divljih vrsta opala za 69 posto u proteklih 50 godina

Najznačajniji uzroci nestanka divljih vrsta su širenje poljoprivrede i urbani razvoj, krčenje šuma, prekomjerni ribolov, korištenje neodrživih izvora energije i zagađenje mora, voda i kopna.

WWF, kako je saopćeno iz kancelarije te organizacije u Beogradu, na ovaj dan naglašava važnost očuvanja svih divljih vrsta na planeti - od biljaka, preko gljiva, riba, vodozemaca, gmizavaca pa sve do sisara (Arnd Wiegmann/Reuters)

Povodom Svjetskog dana divljih vrsta, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF saopštila je danas da je populacija divljih vrsta opala za 69 posto u posljednjih 50 godina i da je jedino rješenje sveobuhvatno djelovanje u pravcu zaustavljanja uništavanja prirode i njenog očuvanja.

WWF, kako je saopćeno iz kancelarije te organizacije u Beogradu, na ovaj dan naglašava važnost očuvanja svih divljih vrsta na planeti – od biljaka, preko gljiva, riba, vodozemaca, gmizavaca pa sve do sisara, prenosi Tanjug.

“Svi oni jedna su karika u lancu prirodne ravnoteže, a nestankom samo jedne karike narušavamo cijeli ekosistem na planeti. Upravo je zato zabrinjavajući podatak posljednjeg WWF-ovog izvještaja o stanju planete koji pokazuje da su populacije divljih vrsta u posljednjih 50 godina opale za 69 posto. To je razdoblje kraće od životnog vijeka prosječnog čovjeka”, navodi WWF.

Najznačajniji uzroci nestanka divljih vrsta su širenje poljoprivrede i urbani razvoj, krčenje šuma, prekomjerni ribolov, korištenje neodrživih izvora energije i zagađenje mora, voda i kopna koji zatim dovode do nestanka staništa divljih vrsta i vode, ali i do klimatske krize.

“Svaki izazov sa kojim se susrećemo samo je jedan deo slagalice koja utiče na kompletan život na planeti. Ako smo poremetili klimu, trpeće život. Ako zloupotrebljavamo osnovne prirodne resurse trpeće život. Pričamo li o nastavku proizvodnje energije na uobičajen način, negativno utičemo na život. Samo sveobuhvatno delovanje u pravcu zaustavljanja uništavanja prirode i njenog očuvanja je jedino rešenje”, poručuje Aleksandra Ugarković iz WWF Adrije.

Historijska prilika za vraćanje prirode u Evropu

Iz organizacije poručuju da pozdravljaju usvajanje Zakona o obnovi prirode Evropske unije, koji obavezuje države članice da obnove narušene ekosisteme i doprinesu postizanju ciljeva EU-a po pitanjima klime i biološke raznovrsnosti.

Zakon predstavlja historijsku priliku za vraćanje prirode u Evropu i omogućavanje sigurnije i zdravije budućnosti za građane, zbog čega se nadamo i da će je države članice formalno odobriti, navodi se u saopćenju.

Svjetska organizacija za zaštitu životne sredine (WWF) je jedna od najvećih nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja.

Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom, putem očuvanja svjetske biološke raznovrsnosti, održivog korištenja prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i pretjerane potrošnje.

Izvor: Agencije