Koordinatorica EU-a: Rast i antisemitizma i mržnje prema muslimanima u Evropi

Moramo omogućiti da naši sugrađani muslimani imaju povjerenje u institucije za provođenje zakona, rekla je Marion Lalisse.

Koordinatorica Evropske komisije Marion Lalisse kaže da je u posljednjih 12 mjeseci napravljen napredak u dopiranju među muslimanske zajednice (Anadolija)

Koordinatorica Evropske komisije za borbu protiv mržnje prema muslimanima Marion Lalisse izjavila je da u Evropi raste antimuslimansko raspoloženje.

Lalisse, koja je imenovana na ovu funkciju u februaru 2023. godine, u razgovoru za agenciju Anadolija rekla je da je posebno važno shvatiti obim mržnje prema muslimanima u Evropi.

“U Evropi smo suočeni i s problemom nedovoljnog prijavljivanja i neevidentiranja slučajeva mržnje prema muslimanima. Moramo omogućiti da naši sugrađani muslimani imaju povjerenje u institucije za provođenje zakona. Raditi s podacima i u potpunosti shvatiti obim mržnje prema muslimanima veliki je izazov za moje kolege prije mene i za mene lično”, kazala je.

Dodala je da je jedan od izazova i uspostavljanje mreže za saradnju među državama članicama EU-a.

Lalisse je rekla da može kazati da je godinu nakon njenog imenovanja na dužnost postignut napredak u dopiranju do cijele muslimanske zajednice, postojanju svijesti o diskriminaciji s kojom se suočavaju i povećanju razmjene podataka među zemljama EU-a.

Diskriminacija i ksenofobija u EU

Podsjećajući na okvirnu odluku EU-a o diskriminaciji i ksenofobiji iz 2008. godine, Lalisse je rekla da ova odluka državama članicama daje ovlaštenje da procesuiraju slučajeve takvih pritužbi.

Dodala je da su događaji koji su počeli u Izraelu i Palestini 7. oktobra 2023. godine dodatno povećali antisemitizam i mržnju prema muslimanima u Evropi.

“Za nas ne postoji hijerarhija između vrsta rasizma i diskriminacije. I antisemitizam i antimuslimanska mržnja su do sada zajedno razmatrani u akcionom planu protiv rasizma Evropske komisije za 2020-2025”, kazala je.

Lalisse je podsjetila da je kao rezultat studije Evropske komisije o refleksijama događaja u Izraelu i Palestini na području Evrope, 6. decembra 2023. usvojena deklaracija koja je otvorila prostor za sveobuhvatnu borbu sa ovim pošastima.

“Svrha ove deklaracije je spriječiti polarizaciju između zajednica i zaštititi sve građane, bez obzira na njihova uvjerenja i druge razlike. Moramo učiti iz prošlosti”, rekla je Lalisse.

Borba protiv antimuslimanske mržnje

“Ako je neka osoba izložena fizičkoj ili verbalnoj mržnji prema muslimanima, može u tom slučaju podnijeti tužbu u državama članicama”, rekla je Lalisse, napominjući da je Agencija EU-a za osnovna prava prva institucija kojoj se mogu obratiti.

Dodala je da se mogu obratiti i institucijama i organizacijama za jednakost u zemljama članicama.

“Institucije za jednakost u svakoj zemlji članici EU-a dužne su podržati građane koji se suočavaju s diskriminacijom ili zločinom iz mržnje”, rekla je koordinatorica za suzbijanje antimuslimanske mržnje.

Napadi na svetu knjigu Kur'an

Lalisse se također dotakla i skrnavljenja i napada na Kur'an u nekim zemljama EU-a.

“To je neprihvatljivo i protivno je vrijednostima EU-a. To su lični postupci. To su svakako postupci koje ne podržava nijedna država članica i koje osuđujemo ja lično i Evropska komisija. Bilo je određenih dezinformacija da zemlje članice ohrabruju te akcije. Međutim, jasno nam je da su ovi postupci provokacije, agresivni i nepošteni postupci prema našim sugrađanima muslimanima, ali i prema muslimanima širom svijeta”, rekla je Lalisse.

Prijeteća pisma džamijama

Komentarisala je i slučajeve prijetećih pisama upućenih džamijama u Njemačkoj.

“Svjesna sam prijetećih pisama upućenih džamijama. Isto važi i za poruke ispisane na džamijama i zgradama. Ovo je apsolutno neprihvatljivo”, rekla je Lalisse.

Istakla je da je EU pripremila vodič za džamije ili muslimanske organizacije koje su bile izložene takvim napadima.

“Svjesni smo radikalizacije u našem društvu. Radimo na tom pitanju. Policija i snage za provođenje zakona su srušile neke bande”, kazala je.

Lalisse je naglasila da je vrlo važno podići svijest javnosti kako bi se spriječilo da muslimani kao grupa budu meta napada drugih građana.

“Mržnja je veliki rizik za naše društvo i demokratiju. Rješenje koje predlažemo je svakako podizanje svijesti”, rekla je.

Odluka Evropskog suda pravde o hidžabu

Lalisse se osvrnula i na odluku Evropskog suda pravde (ECJ) iz novembra 2023. godine da javne ustanove mogu nametnuti zabranu nošenja hidžaba.

Evropski sud pravde u presudi je naveo da je dozvoljeno zabraniti nošenje vjerskih simbola na radnom mjestu u administraciji, što znači da može biti zabranjeno da se predmeti poput marame nose u okruženjima poput javne uprave.

“Ako se ovo pravilo primjenjuje općenito i neselektivno na svo administrativno osoblje, može se smatrati legitimnim u okviru politike neutralnosti. Drugim riječima, ova zabrana se odnosi na sve vjerske simbole”, rekla je Lalisse.

Izvor: Agencije