Al-Duwairi: Izrael pokušava opkoliti južnu Gazu, ali se suočava sa istim preprekama kao na sjeveru

Ranije se desilo to da Izrael nije uspio u potpunosti okružiti sjeverni i centralni dio Pojasa Gaze, pa je pribjegavao podjeli područja i opkoljavanju kampova jedan po jedan.

Trenutno sedam izraelskih brigada pokušavaju opkoliti jug, kaže Al-Duwairi. (AFP)

Izraelske okupatorske snage pokušavaju opkoliti južni dio Pojasa Gaze i blokirati njegov zdravstveni sistem, kao što su uradile na sjeveru, ali ne uspijevaju u tome, kako kaže vojni stručnjak generalmajor Fayez al-Duwairi.

Ranije se desilo to da Izrael nije uspio u potpunosti okružiti sjeverni i centralni dio Pojasa Gaze, pa je pribjegavao podjeli područja i opkoljavanju kampova jedan po jedan. Međutim, ni to nije bilo uspješno, pa je pretrpio bolne gubitke, od kojih je posljednji bio pogibija 21 vojnika i oficira u kampu Al-Maghazi, kaže Al-Duwairi.

Dodaje da se Izrael suočio s istim problemom na jugu te je povukao cijelu brigadu, što znači da je pretrpio velike gubitke.

Al-Duwairi je objasnio da je izraelska vojska usvojila američka pravila o neophodnosti povlačenja svake brigade koja izgubi 40 posto svojih vojnika ili opreme, podsjećajući na riječi britanskog vojnog stručnjaka o tome da je Golani brigada izgubila 45 posto svoje snage prije nego što je povučena iz Shujaiye na sjeveru.

Opsada Khan Younisa

Trenutno sedam izraelskih brigada pokušavaju opkoliti jug, ali to do sada nisu uspjele, iako su opkolile grad Khan Younis sa juga i sa istoka došle do granične ograde, kaže Al-Duwairi.

Prema Al-Duwairiju, Khan Younis je trenutno izložen napadima sa tri strane – zapadne, istočne i sjeverne. Najnasilniji napad je sa zapada, gdje su izraelske snage prodrle prije dva mjeseca, zatim proširivale front i pojačavale bombardovanje.

Grad Khuza'a na istoku podvrgnut je teškom bombardovanju nakon što se nedavno raspoređena izraelska brigada nije uspjela probiti kroz njega, ali su informacije o rezultatima ovog bombardovanja oskudne, kaže Al-Duwairi.

Taktika otpora

Kada je riječ o gađanju izraelskih snaga istočno od Jabalije minobacačkim granatama od strane otpora, Al-Duwairi je rekao da tako možda neće nanijeti velike gubitke tenkovima Merkava i oklopnim vozilima Tiger, ali mogu osigurati pokriće borcima kako bi raznijeli ova vozila iz neposredne blizine.

Izraelska vojska je izvela padobransko spuštanje zaliha na jug, što znači da su ovakve operacije otpora uspjele poremetiti kopnene linije za snabdijevanje, kaže Al-Duwairi, naglašavajući da učešće snaga za snabdijevanje nije ništa manje važno u ratu od učešća borbenih snaga.

Izvor: Al Jazeera