Slovenija se suočava sa sve većim starenjem stanovništva

Očekuje se da će 2100. godine broj stanovnika iznositi 1.951.000, što je za sedam posto manje u odnosu na 2022. godinu.

Starosna struktura stanovništva značajno će se promijeniti u narednim desetljećima (EPA)

Prošle godine, starija populacija sa 65 ili više godina, činila je 21 posto stanovništva Slovenije, ali se očekuje da će 2100. godine činiti 32 posto.

Projekcija Eurostata ukazuje da će se starosna struktura stanovništva Slovenije značajno promijeniti u narednim decenijama, a predviđeno je da će stanovništvo Slovenije opasti za sedam posto do 2100.

Predviđa se da će populacija u zemlji porasti na oko 2.121.000 do 2026. godine, ali će tada taj broj početi da postepeno opada, prenosi Tanjug, pozivajući se na agenciju STA.

Očekuje se da će 2100. godine broj stanovnika iznositi oko 1.951.000, što je za sedam posto manje u odnosu na 2022. godinu, navedeno je u projekciji EUROPOP2023.

Produženje životnog vijeka

Predviđa se da će stopa fertiliteta u budućnosti stalno rasti i dostići 1,72 2100. godine, ali uprkos ovom rastućem trendu stanovništvo zemlje će sve stariti.

Očekuje se da će udio djece (ispod 15 godina), koji je prošle godine iznosio 15 posto, biti najniži 2037. godine (12,5 posto), a 2100. godine očekuje se da će djeca činiti 13 posto stanovništva.

Očekivani životni vijek će se produžiti, pa se procjenjuje da će dječaci rođeni u Sloveniji 2100. godine živjeti do 89 godina, a djevojčice do 93 godine, navedeno je u projekciji Eurostata.

Eurostat je pripremio projekcije EUROPOP2023 za sve zemlje članice Evropske unije, kao i za Island, Norvešku i Švicarsku.

Izvor: Agencije