Decenija kineske inicijative Pojas i put na Bliskom istoku

Kina je i dalje najveći strani investitor na Bliskom istoku i vjerovatno će nastaviti igrati ključnu ulogu u razvoju ove regije.

Građevinski u Shenzhenu, provincija Guangdong u Kini, 2. juna 2023. (REUTERS/David Kirton)

Pokrenuta 2013, inicijativa Pojas i put (BRI), globalna infrastrukturna i razvojna strategija s ciljem povezivanja Azije, Afrike i Evrope kroz mrežu kopnenih i pomorskih trgovinskih ruta, bila je značajna prekretnica u kineskoj vanjskoj politici i postala je jedna od najambicioznijih i najdalekosežnijih razvojnih inicijativa u historiji. Zapad, a posebno Sjedinjene Američke Države, je vide kao ne tako suptilan pokušaj Pekinga da preoblikuje regionalne političke poretke u svoju korist.

Autorica Mordechai Chaziza u autorskom tekstu za National Interest stoga razmatra utjecaj BRI-ja na Bliskom istoku.

U ovoj regiji, koja je dom rastuće srednje klase, nalazi se nekoliko ključnih međunarodnih energetskih i pomorskih trgovačkih ruta. Velika kineska ulaganja na Bliskom istoku posljednjih godina, uključujući i BRI, stoga zabrinjavaju Washington. Razmatranje kako su takvi napori prošli u protekloj deceniji moglo bi dati neke zanimljive uvide.

Zašto je BRI važan za Bliski istok?

BRI je prvenstveno niz projekata (koji se sastoje od tradicionalne fizičke i digitalne infrastrukture) dizajniranih za povezivanje i integraciju partnera u saradnji – gradova, tržišta i zemalja – širom regije. S obzirom na to, stepen povezanosti određenog partnera igra veću ulogu od drugih faktora, kao što su tip režima ili tržišni udio.

Za zemlje Bliskog istoka, povoljna geopolitička lokacija i integracija u ključne aspekte globalne ekonomije igraju ključnu ulogu u kineskom BRI okviru. Shodno tome, Kina je razvila duboko komercijalno prisustvo u lučkim gradovima i industrijskim parkovima koji povezuju Zaljev s Arapskim, Crvenim i Sredozemnim morem. Brojni posmatrači smatraju ovo prisustvo načinom da Kina osigura svoje zalihe energije, proširi trgovinu i stekne uporište u ovoj regiji.

Angažman Kine na Bliskom istoku može se pripisati dvama primarnim pokretačima, piše Chaziza.  Prije svega, Kina želi biti priznata kao velika sila u domovini i od strane drugih država. Bliski istok je strateški važna regija, i uključivanje Kine se doživljava kao način povećavanja njenog utjecaja i udjela u globalnom poretku. Osim tog, Kina je imala za cilj osigurati svoje ekonomske interese u ovoj regiji kroz BRI okvir i nastaviti imati pristup izvorima energije o kojima uveliko ovisi. BRI je stoga način da Kina poveća svoje kanale za izvoz roba, smanji trgovinske smetnje, poboljša pristup prirodnim izvorima, izgradi lance opskrbe i stvori prilike za kineske kompanije da ulažu u inozemstvu i prodaju robe i usluge. S tim ciljem, u proteklih deset godina, Kina je integrisala BRI okvir u nacionalne razvojne strategije bliskoistočnih zemalja.

S obzirom da je BRI dugoročna inicijativa koja će se nastaviti razvijati u narednim godinama, Peking će morati pažljivo procijeniti uspjeh i utjecaj svojih projekata na Bliskom istoku kako bi donio promišljene odluke o tome kako dalje. Uspjeh ovog okvira na Bliskom istoku zavisi od nekoliko faktora, uključujući ekonomsku i političku stabilnost regije, kvalitet BRI projekata i spremnost zemalja domaćina da sarađuju s Kinom. Što je još važnije, BRI projekti su neophodni za nerazvijene države Bliskog istoka koje zavise od vanjskih kreditora za uspostavljanje ključne fizičke i digitalne infrastrukture. Ovi projekti su već u funkciji ili ulaze u drugu i treću fazu razvoja. Osim ako alternativni kreditori ne podrže dalji razvoj, zemlje na Bliskom istoku će i dalje zavisiti od Kine i raditi s njom.

Procjena projekata u okviru incijative Pojas i put na Bliskom istoku

Projekti u okviru inicijative Pojas i put, kako posjeća Chaziza,  trenutno obuhvataju 15 bliskoistočnih nacija i uključuju velike infrstrukturne i digitalne projekte na kopnu i moru. Status ovih projekata varira, neki su u fazi planiranja, drugi su završeni, zaustavljeni ili otkazani, prižajući uvid u trenutnu sveukupnu situaciju u kojoj se nalazi ova inicijativa. Razviti dublje razumijevanje može biti izazovno zbog dvije stvari: namjerne netransparentnosti koja okružuje BRI projekte i što se tiče kineske strane i strane regionalnih država domaćina i zbog veličine ove inicijative, koja obuhvata velike dijelove kontinenata.

Ovaj nedostatak transparentnosti veliki je izazov za istraživače i kreatore politika koji pokušavaju razumjeti BRI i njegove implikacije. Uprkos tome, postoji velika količina informacija dostupnih za razmatranje. Baza podataka China Connects Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) naprimjer, pruža vrijedan pregled kineskih investicija i kredita Bliskom istoku u sklopu inicijative Pojas i put. Ova baza podataka uključuje i informacije o ulaganjima u okviru Digitalnog puta svile (DSR), koji se može posmatrati kao tehnološka komponenta BRI-ja, projekat izgradnje digitalnih mostova s namjerom da se promovira novi tip globalizacije putem digitalne trgovine, digitalne infrastrukture, prekogranične e-trgovine, mobilnih finansijskih alata, te tehnologija Četvrte industrijske revolucije (veliki podaci, digitalne valute, računarstvo u oblaku itd.).

U svakom slučaju, podaci iz pomenute baze pokazuju da Kina mnogo ulaže u Bliski istok, sa 266 projekata u okviru incijative Pojas i put u periodu između 2005. i 2022. Većina ovih projekata je ili u toku ili je završena, a samo je nekolicina otkazana ili zaustavljena. Ovo je pozitivan znak za Kinu koji pokazuje da pomenuta inicijativa uzima maha u regiji.

Prema istoj autorici, važno je i to što se finansira. Podaci pokazuju da Kina mnogo ulaže u digitalnu infrastrukturu u regiji, što će se vjerovatno nastaviti u narednim godinama jer Peking želi proširiti svoj globalni doseg. Kineske kompanije uložile su u 202 DSR projekta (76 posto ukupnih investicija) u poređenju sa 64 tradicionalna projekta koja se tiču fizičke infrastrukture (24 posto). Ove investicije će imati veliki utjecaj na ekonomije i društva u regiji i bit će važno pratiti utjecaj tih investicija u narednim godinama.

Kada se investicije podijele po kategorijama, vidimo različite nivoe napretka. Kada su u pitanju projekti koji uključuju tradicionalnu fizičku infrastrukturu, od 64 BRI projekta, četiri su planirana, 20 ih je u toku, 37 je završeno i tri su otkazana.

U pogledu projekata koji uključuju digitalnu infrastrukturu, od 202 DSR projekata, 29 je planiranih, 49 je u toku, 122 su završena i dva su zaustavljena.

Ako bliže pogledamo koje vrste projekata digitalne infrastrukture se podržavaju, otkriva se da najznačajnija kineska investicija uključuje transfer tehnologije, telekomunikacija, optičkih kablova, sigurnosnog informacionog sistema i finansijske tehnologije, navodi Chaziza.

Što se tiče fizičke infrastrukture, najznačajnija kineska ulaganja su u luke, željeznice, posebne ekonomske zone, trgovinske sporazume i projekte Zdravstvenog puta svile, tj. projekte koji se odnose na poboljšanje javnog zdravlja.

Zaključak

IISS-ova baza podataka China Connects pokazuje da je od milijardi dolara u kreditima i investicijama koje je Kina uložila u države Bliskog istoka od pokretanja inicijative Pojas i put, većina bila za projekte digitalne infrastrukture, kao što su telekomunikacije i širokopojasne mreže. To pokazuje da, suprotno popularnoj ideji da je BRI  sasvim fokusiran na projekte fizičke infrastrukture, postoji znatna potražnja za digitalnom infrastrukturom.

Time ne želimo reći da nema projekata izgradnje fizičke mreže, kaže Chaziza. Grade se putevi, željeznice i luke, napominje.

U isto vrijeme, IISS-ova baza podataka također pokazuje da su kineski krediti i investicije u Bliski istok u padu proteklih nekoliko godina. Ovaj pad je vjerovatno rezultat nekolicine faktora, uključujući globalno ekonomsko usporavanje i pandemiju korona virusa.

Ipak, IISS-ova baza podatak je vjerovatno nepotpuna. Uprkos ambicioznim ciljevima BRI-ja, malo je pouzdanih informacija o tome kako se taj proces odvija. To je dijelom zato što ne postoji dogovorena definicija oko tog šta je tačno BRI projekat. Kao rezultat, desi se da se računaju i projekati koji su započeti godinama ranije, a BRI baner visi nad sveobuhvatnom listom aktivnosti koja se stalno širi. BRI je više labav brend nego program sa strogim kriterijima. Ovaj nedostatak jasnoće otežava precizno razumijevanje utjecaja BRI-ja. Rezultat su suprotstavljena tumačenja njegovih efekata: neki su tvrdili da je BRI glavni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, dok su drugi upozoravali da vodi do dužničkih zamki i degradacije životne sredine.

Ono što je, međutim, sigurno je da je Kina i dalje najveći strani investitor na Bliskom istoku i da će vjerovatno nastaviti igrati ključnu ulogu u razvoju ove regije. Naglasak na digitalnoj infrastrukturi je nešto čega većina zapadnih posmatrača možda nije svjesna i bilo bi dobro da to razmotre. U međuvremenu, sada kada je prošla deseta godišnjica BRI-ja, Kina će razmotriti svoju prvobitnu agendu i izvršiti neophodna prilagođavanja kako bi se uskladila sa svojim trenutnim domaćim i globalnim prioritetima. Bliski istok će ostati ključna regija za BRI, a evidentno je da će Peking nastaviti svoj angažman u godinama koje dolaze, zaključuje Mordechai Chaziza.

Izvor: The National Interest