Indija postaje najmnogoljudnija zemlja svijeta

Populacija Kine dosegla je vrhunac 2022. godine, a predviđa se da će ga Indija dosegnuti tek 2064. godine.

Prema analizi koju je objavio Odjel za ekonomska i socijalna pitanja UN-a, populacija Indije dosegla je 1.425.775.850 ove godine (Reuters)

Najmnogoljudnije države svijeta Indija i Kina nalaze se na historijskoj raskrsnici na kojoj će se kretati u različitim smjerovima u pogledu rasta broja stanovništva. Prema procjenama Ujedinjenih nacija (UN), Indija je postala najmnogoljudnija zemlja na svijetu, pretekavši Kinu po broju stanovnika od aprila 2023. godine, javlja Anadolija.

Iz UN-a su saopćili da je broj stanovnika Indije premašio Kinu prvi put od 1950. godine, kada je počeo pratiti brojke stanovništva. U saopćenju je ukazano na različite trendove stanovništva dviju zemalja s populacijom većom od 1,4 milijarde i koje čine jednu trećinu globalne populacije u posljednjih 70 godina.

Dok je kinesko stanovništvo, koje je od prošle godine prvi put u silaznoj putanji čime je ušlo u proces apsolutnog pada, porast broja stanovnika Indije, koji je ove godine premašio 1,4 milijarde, nastavit će se sve do 2064. godine.

Predviđanja i projekcije

Kina i Indija su najmnogoljudnije zemlje na svijetu još od raspada Rimskog carstva u Evropi u petom stoljeću. U posljednjim decenijama su uvele različite metode kontrole priraštaja i sada Kina bilježi pad, a Indija rast broja stanovnika.

Prema analizi koju je objavio Odjel za ekonomska i socijalna pitanja UN-a, populacija Indije dosegla je 1.425.775.850 ove godine, dostigavši ​​i premašivši populaciju Kine, koja je imala trend pada nakon što je dosegla vrhunac od 1.426.000.000 prošle godine.

Budući da vlada u New Delhiju planira održati popis stanovništva 2024. godine, brojke za Indiju temelje se na predviđanjima i projekcijama, a ne na službenim podacima.

Različiti putevi

Što se tiče stopa fertiliteta, Kina i Indija bile su otprilike iste početkom 1970-ih. Stopa zdravog rađanja po ženi bila je 5,8 u Kini i 5,5 u Indiji. Do kraja 1970-ih stopa je u Kini pala na 2,7, dok je u Indiji ostala visoka na 4,8.

Dok Kina ima jednu od najnižih stopa fertiliteta s 1,2 rođenja po ženi u 2022. godini, Indija još uvijek ima dva rođenja po ženi, što se smatra pragom obnavljanja stanovništva.

Populacija Kine dosegla je vrhunac 2022. godine, a predviđa se da će ga Indija dosegnuti tek 2064. godine. Dvije zemlje slijede izrazito različite puteve u pogledu demografskih promjena u modernom dobu, gdje očekivani životni vijek raste, a porodice se smanjuju.

Politika ‘jednog djeteta’

U Kini je politika “jednog djeteta”, koja se provodi u praksi od ranih 1980-ih, bila efikasna u smanjenju stope rasta stanovništva. U tom kontekstu, dok je kineskim porodicama dopušteno imati samo jedno dijete, uz izuzetke dopuštene manjinskim etničkim grupama.

Politika, koja se provodila otprilike jednu generaciju, ažurirana je kako je stopa rasta stanovništva počela opadati. U 2016. je granica rađanja povećana na dva za parove, oboje iz porodica s jednim djetetom, a 2021. je donesen zakon kojim je svim porodicama omogućeno da imaju najviše troje djece.

Indija je prvi put uvela program planiranja porodice 1952. godine, a 1976. na snagu je stupila nacionalna populacijska politika.

Drugačije populacijske politike

Različiti putevi populacijskih politika tokom godina utjecali su na raspodjelu stanovništva po dobnim grupama.

U obje zemlje populacija mladih i djece do 25 godina bila je ‘70-ih godina “najveća” s udjelom od približno 60 posto, dok je populacija iznad 65 godina bila “najmanja” populacija s udjelom od približno četiri posto.

Nagli pad stope plodnosti u Kini od 1970-ih doveo je do nižeg udjela stanovništva ispod 25 godina danas nego u Indiji. Populacija između 25 i 64 godine u Kini gotovo je dvostruko veća od populacije ispod 25 godina, dok je to samo 20 posto više u Indiji.

Dok je brzo povećanje radno sposobnog stanovništva pokretač brzog ekonomskog rasta u Kini, očekuje se da će se ova grupa u nadolazećim godinama smanjiti.

Ulaganje u zdravstvo i obrazovanje

U Indiji se predviđa da će se promjena radno sposobnog stanovništva odvijati sporije i da će nastaviti pozitivno pridonositi ekonomskom rastu sve do sredine ovog stoljeća.

Stručnjaci UN-a naglašavaju važnost većeg ulaganja u obrazovanje i zdravstvo za mladu i odraslu populaciju, efikasnije politike zapošljavanja i stvaranja više radnih mjesta za žene.

Kina, s druge strane, kao izlaz vidi industrijsku transformaciju temeljenu na automatizaciji, umjetnoj inteligenciji i naprednim tehnologijama, kao i politike koje potiču rast stanovništva, protiv smanjenja radne snage.

Podaci UN-a pokazuju da će se u periodu od 2023. do 2050. godine populacija starija od 65 godina u Kini udvostručiti, taj porast će biti više od dva puta u Indiji, a ova situacija može stvoriti teret za sisteme zdravstvenog i socijalnog osiguranja.

Stanovništvo starije od 65 godina u Kini čini 14 posto ukupnog stanovništva u Kini i sedam posto u Indiji. Do 2050. te će stope dosegnuti 30 posto stanovništva u Kini i 15 posto u Indiji.

Izvor: Agencije