EU zabranjuje prodaju proizvoda koji doprinose krčenju šuma

Kako bi se suzbile klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti, nova uredba obavezuje poduzeća da osiguraju da proizvodi koje prodaju u EU ne dovode do propadanja šuma.

Evropski parlament je usvojio zakon, ali ga formalno trebaju usvojiti države članice Evropske unije (Reuters)

Evropski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje uvoz proizvoda u Evropsku uniju koji doprinose krčenju šuma.

Sa 552 glasa za, 44 protiv i 43 suzdržana, evropski zastupnici odobrili su novi zakon koji dozvoljava prodaju proizvoda u EU samo ako dobavljač proizvoda izda potvrdu kojom potvrđuje da proizvod ne potiče sa iskrčenog zemljišta i nije uzrokovao propadanje šuma.

“Iako neće biti zabranjen uvoz određene robe ili iz određene države, preduzeća će smjeti prodavati proizvode na tržištu EU-a samo ako dobavljač proizvoda izda ‘potvrdu o dužnoj pažnji’, kojom potvrđuje da proizvod ne potiče sa iskrčenog zemljišta”, saopćio je EP.

Kako bi se suzbile klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti, nova uredba obavezuje preduzeća da osiguraju da proizvodi koje prodaju u EU ne dovode do krčenja i propadanja šuma, dodaje se.

Visoke kazne za prekršitelje

Kompanije će također morati svjedočiti da je roba proizvedena u skladu sa zakonodavstvom zemlje, uključujući poštovanje ljudskih prava i zaštitu autohtonog stanovništva.

Evropsko vijeće još treba formalno odobriti tekst, koji će zatim biti objavljen u Službenom listu EU-a i 20 dana poslije stupiti na snagu.

Kompanije koje krivotvore certifikat ili ne poštuju pravila EU-a mogu se suočiti s kaznom u visini od četiri posto svog godišnjeg pihoda.

Države članice EU-a tek trebaju formalno usvojiti zakone.

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) procjenjuje da je u periodu od 1990. do 2020. godine za potrebe poljoprivrede iskrčeno čak 420 miliona hektara šuma, što je površina veća od EU-a.

Otprilike 10 posto globalnog krčenja šuma povezano je s potrošnjom u EU.

Više od dvije trećine šuma iskrčeno je zbog soje i palmina ulja.

Izvor: Agencije