Španija zakonom povećava broj žena u politici i vođenju biznisa

Zakon o jednakoj zastupljenosti nastoji uvesti princip punog rodnog pariteta na izborne liste i nametnuti minimalnu zastupljenost žena od 40 posto u upravnim odborima velikih kompanija.

Zakon o jednakoj zastupljenosti nastoji da uvede princip punog rodnog pariteta na izborne liste i nametne minimalnu zastupljenost žena od 40 posto u upravnim odborima velikih kompanija (Reuters)

Španska ljevičarska vlada predstavila je nacrt zakona koji ima za cilj da poveća udio žena u politici i vođenju biznisa te unaprijedi rodnu ravnopravnost.

Kako navodi Reuters, zakon o jednakoj zastupljenosti nastoji uvesti princip punog rodnog pariteta na izborne liste i nametnuti minimalnu zastupljenost žena od 40 posto u upravnim odborima velikih kompanija.

”Moramo da iskoristimo 100 posto ženskog talenta u našoj zemlji kako bismo poboljšali produktivnost kompanija i  vremenom imali jači i održiviji rast”, rekla je ministrica privrede Nadia Calvino poslije sjednice kabineta u kojem su žene prvi put u Španiji brojčano nadmašile muškarce.

‘Stakleni plafon’

Calvino, koja je prošle godine dospjela u žižu javnosti kada je rekla da više neće prisustvovati događajima ako žene ne budu podjednako zastupljene među govornicima, rekla je da će nacrt zakona razbiti “stakleni plafon” u javnom i privatnom sektoru i konsolidirati Španiju kao lidera u pogledu rodne ravnopravnosti.

Zakon će zahtijevati da žene do jula 2024. čine najmanje 40 posto menadžmenta bilo koje kompanije koja je na berzi, dok firme van berze s više od 250 radnika i godišnjim prometom od 50 miliona eura taj cilj trebaju dostići do 2026. godine.

Reuters navodi da su to teži ciljevi od onih postavljenih u direktivi EU-a, prema kojoj žene moraju činiti 40 posto takozvanih neizvršnih direktora do 2026. godine, odnosno 33 posto svih direktora.

Zastupljenost žena u upravnim odborima španskih javnih preduzeća, sa manje od 30 posto, porasla je na 32,37 posto prošle godine, prema izvještaju istraživačke kompanije Atrevia.

Izvor: Agencije