Više od četvrtine ubijenih u izraelskoj vojsci su oficiri

Broj poginulih izraelskih snaga u Pojasu Gaze je 445 vojnika, uključujući 119 oficira, što znači da je procenat mrtvih oficira 27 posto od ukupnog broja poginulih vojnih lica.

Sahrana izraelskog vojnog zapovjednika u Kidronu (Reuters)

U žestokim borbama koje se vode u Pojasu Gaze, izraelska okupaciona vojska trpi velike gubitke, a saopćeno je da je broj njenih poginulih do četvrtka dostigao 445 vojnika, uključujući 119 oficira, što znači da je procenat mrtvih oficira 27 posto od ukupnog broja poginulih vojnih lica.

Činovi poginulih oficira raspoređeni su na sljedeći način:

  • Pet pukovnika
  • Osam potpukovnika
  • 43 majora
  • 41 kapetan
  • 11 poručnika
  • 60 od ovih oficira je iz elitnih timova.

Vratimo se godine unazad.

Strategija “Gideon” je razvijena 2015. godine, pod mentorstvom bivšeg izraelskog ministra odbrane i sadašnjeg člana ratnog vijeća Bennyja Gantza, a ima za cilj izraelske snage učiniti malobrojnijim, ali efikasnijim.

Oficiri na terenu vode manje formacije

Prije toga je okupaciona vojska usvojila strategiju zasnovanu na tome da bude sastavljena od borbenih jedinica na nivou brigada, umjesto divizija, jer nije postojala stvarna opasnost od rata na otvorenom s regularnim snagama okolnih zemalja koje ne predstavljaju prijetnju po Izrael.

Zbog toga su oružane snage klasificirali shodno potrebama nekonvencionalnog ratovanja, pri čemu je nivo divizija spušten na nivo brigada.

Naprimjer, 2011. godine okupaciona vojska je počela formiranje nove formacije pješadijskih snaga, baziranih na šest bataljona, raspoređenih po kategorijama pješadijske, oklopne, artiljerijske i borbene inženjerije.

Ova formacija omogućava bataljonu da pozove avijaciju ili pomorske snage za podršku, dok brigade formiraju komandne i kontrolne centre koji komuniciraju s drugim centrima.

Ova sekvenca zahtijeva prisustvo oficira na terenu za vođenje manjih formacija, a cilj je pokretnost i brzo donošenje odluka, bez potrebe da se uvijek vraća centralnoj komandi zbog donošenja odluka, što je razlog povećanja stope smrtnosti među oficirima u odnosu na vojnike.

Izvor: Al Jazeera