Šta u međunarodnom pravu znači bombardovanje bolnica?

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1970. godine usvojila je zakon u kojem se navodi da područje bolnice ili bilo kakvog sličnog skloništa ne smije biti meta vojne operacije.

Tri četvrtine ubijenih usljed izraelskog bombardovanja Gaze su djeca (Reuters)

Međunarodno pravo pruža opću i posebnu zaštitu civilnim mjestima u skladu sa Četvrtom Ženevskom konvencijom i dodatnom Prvom i Drugom protokolu uz Ženevsku konvenciju iz 1977. i Hašku konvenciju iz 1954. godine.

Ova zaštita podrazumijeva civilne objekte uključujući stambene objekte, škole, univerzitete, bolnice, bogomolje i druge objekte zaštićene ovim zakonom.

Bolnice uživaju posebnu zaštitu u Četvrtoj Ženevskoj konvenciji. Ni pod kojim okolnostima nije dozvoljeno napadati civilne bolnice koje zbrinjavaju ranjene, bolesne, stare i žene, jer zakon nalaže da se te bolnice uvažavaju i štite.

Ista konvencija ovoj zaštiti dodaje da nije dozvoljeno sprečavati pružanje zaštite civilnim bolnicama, a četiri Ženevske konvencije također obavezuju sve strane da zbrinjavaju i pružaju pomoć ranjenim i bolesnim.

Bolnice ne smiju biti vojne mete

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1970. godine usvojila je zakon u kojem se navodi da područje bolnice ili bilo kakvog sličnog skloništa ne smije biti meta vojne operacije.

Shodno tome, ni u kom slučaju se ne dozvoljavaju neselektivni ili ciljani napadi na bolnice, medicinske jedinice i medicinsko osoblje koje djeluju na humanitarnom planu.

Hotimični napadi na bolnice i mjesta gdje se okupljaju bolesnici i ranjeni prema Rimskom statutu predstavljaju teško kršenje zakona i običaja ratovanja.

Prema Statutu Međunarodnog krivičnog suda, namjerno usmjeravanje napada na bolnice i mjesta na kojima se nalaze civili i ranjenici predstavlja ratni zločin.

Izvor: Al Jazeera