Pojas Gaze, područje opustošeno nasiljem i siromaštvom

Pojas Gaze, poprište novog rata s Izraelom, palestinska je enklava u rukama pokreta Hamasa koja se desetljećima teško nosi s nasiljem i siromaštvom.

U Gazi živi dva miliona Palestinaca ili gotovo 6.000 stanovnika po kvadratnom kilometru, što je jedna od najvećih gustoća naseljenosti na svijetu (Reuters)

Pojas Gaze, poprište novog rata s Izraelom, palestinska je enklava u rukama pokreta Hamasa koja se desetljećima teško nosi s nasiljem i siromaštvom.

Na sjeveru i istoku graniči s Izraelom, na zapadu mu je Sredozemno more, a na jugu Egipat. To je skučeni teritorij od 360 kvadratnih kilometara (nešto manje od površine Brača), 41 kilometar dug i širok od šest do 12 kilometara, prenosi Hina agenciju AFP.

U Pojasu Gaze živi dva miliona Palestinaca ili gotovo 6.000 stanovnika po kvadratnom kilometru, što je jedna od najvećih gustoća naseljenosti na svijetu.

Zahvaljujući nalazištu Tell es-Sakan, otkrivenom 1998. godine, arheolozi mogu potvrditi da je utvrđeni kanaanski grad bio kontinuirano naseljen od 3200 do 2000 prije nove ere u sadašnjem Pojasu Gaze.

Nakon toga, Gaza je bila pod asirskom, babilonskom, rimskom, arapskom i kršćanskom dominacijom.

U 20. stoljeću, Gaza je došla pod egipatsku upravu 1948. godine, ubrzo nakon proglašenja Države Izrael. Teritoriju je zatim okupirao Izrael nakon arapsko-izraelskog rata 1967. godine.

Godine 1995, Izrael je oko Gaze podigao električnu ogradu i sagradio betonski zid, što je izazvalo kolaps povezanosti palestinskih teritorija.

Godine 2000, kada je buknula Druga Intifada, Izrael je poništio većinu putnih i radnih dozvola stanovništvu Gaze, te drastično smanjio broj novoizdatih.

Godine 2001, Izrael je bombardirao i uništio aerodrom u Gazi, samo tri godine nakon što je izgrađen.

Četiri godine kasnije, gotovo 8.000 izraelskih Jevreja koji su živjeli u ilegalnim naseljima u Gazi, iselili su iz Pojasa.

Blokada Gaze

Izrael se 12. septembra 2005. jednostrano povukao iz Pojasa Gaze, gdje dvije godine poslije na vlast dolazi Hamas, pokret koji Izrael i mnoge zapadne zemlje smatraju terorističkom organizacijom.

U junu 2006, Izrael je uveo kopnenu, zračnu i pomorsku blokadu enklave nakon otmice izraelskog vojnika koji je oslobođen 2011.

Izraelska blokada odvojila je Palestince od njihovog glavnog centra Jerusalema, u kojem su specijalizirane bolnice, konzulati inostranih država, banke i ostale institucije od značaja, iako se prema Sporazumu iz Osla 1993, navodi da Izrael palestinske teritorije mora tretirati kao jedan politički entitet, a ne podijeljen.

Izrael je pojačao blokadu u junu 2007. kada je Hamas iz Gaze protjerao palestinsku vlast Mahmouda Abbasa.

Jedini izlaz iz Gaze koji nije pod izraelskom kontrolom je granični prelaz Rafah s Egiptom.

Lišen prirodnih resursa, Pojas Gaze pati od hronične nestašice vode i goriva. Nezaposlenost pogađa polovicu stanovništva, uključujući tri četvrtine mladih.

Više od dvije trećine stanovništva ovisi o humanitarnoj pomoći. Isti udio živi ispod granice siromaštva.

Od 2008. do 2021. godine izraelska vojska četiri je puta napadala Gazu kako bi zaustavila Hamasove napade na Izrael, uništila mu infrastrukturu koja se koristila za te napade i ubila mu vođe.

Novi rat izbio je u subotu nakon masovnog, iznenadnog Hamasova napada na Izrael.

Izvor: Agencije