Azil u EU zatražilo više 80.000 ljudi u jednom mjesecu

Najviše tražilaca azila u julu ove godine su iz Sirije i Afganistana, azilante su najčešće primale Njemačka i Francuska.

Migranti snimljeni ispred prihvatnom centru za tražioce azila u Berlinu, Nemačka, 6. oktobra 2023. (REUTERS/Fabrizio Bensch)
Migranti pred prihvatnim centrom u Berlinu, Nemačka, 6. oktobra 2023. (Reuters / Fabrizio Bensch)

Zahtjev za međunarodnu zaštitu (azil) u zemljama Evropske unije u julu ove godine podnijelo je 80.665 ljudi koji nisu državljani EU-a, što je u poređenju s istim mjesecom prošle godine povećanje od 20 posto.

Kako je objavio Eurostat, najveću grupu tražilaca azila čine Sirijci (14.825), zatim Afganistanci (8.105), Turci (5.905), Venecuelanci (4.950) i Kolumbijaci (4.600).

Njemačka, Španija i Francuska primile su 59 posto svih onih koji prvi put traže azil.

Slično kao u prethodnim mjesecima, u julu su Njemačka (25.105), Španija (11.945) i Francuska (10.605) nastavile primati najveći broj podnosilaca zahtjeva za azil, što čini 59 odsto svih onih koji prvi put traže azil u EU, prenosi Tanjug.

U Mađarskoj nijedan zahtjev za azil

U poređenju sa stanovništvom svake zemlje EU-a, prema podacima od 1. januara 2023. godine, najveća stopa registriranih podnosilaca zahtjeva u julu zabilježena je na Kipru (99,7 aplikanata na 100.000 ljudi).

Najniža stopa je zabilježena u Mađarskoj, u kojoj nije registriran nijedan zahtjev.

Kada je riječ o maloljetnicima bez pratnje, u julu je 3.790 njih zatražilo azil u EU po prvi put, a došli su uglavnom iz Afganistana (1.205) i Sirije (1.190).

Zemlje EU-a koje su primile najveći broj zahtjeva za azil od maloljetnika bez pratnje u julu bile su Njemačka (1.065), Austrija (755), Nizozemska (575) i Bugarsk (470).

Izvor: Agencije