Najniži natalitet Poljske od Drugog svjetskog rata

Broj stanovnika smanjen je za 141.000 tokom 2022. godine, na 37,77 miliona.

Podaci su pokazali kako je broj brakova smanjen za 10 posto između 2011. i 2021. godine (Reuters)

U Poljskoj je, prema podacima državnog Centralnog zavoda za statistiku, prošle godine rođeno samo 305.000 djece, što je najmanji broj od Drugog svjetskog rata, prenosi agencija Anadolija.

Broj stanovnika smanjen je za 141.000 tokom 2022. godine, na 37,77 miliona. Pad broja stanovnika bilježi se kontinuirano od 2012. godine, osim blagog porasta u 2017. godini.

Smanjenje u 2022. godini je razlika između broja od oko 448.000 umrlih i 305.000 rođenih.

„Stopa fertiliteta pala je sa 1,39 u 2020. na 1,33 u 2021. godini, odnosno 100 žena u fertilnoj dobi (15 do 49 godina) ima 133 djece“, saopćio je Centralni zavod za statistiku.

Rast broja neformalnih veza

Podaci su pokazali kako je broj brakova smanjen za 10 posto između 2011. i 2021. godine, dok je broj neformalnih partnerstava bio za tri četvrtine veći.

Između 2011. i 2021. godine broj sklopljenih brakova smanjen je za 841.000. Važno je napomenuti da je broj brakova sa djecom smanjen za 1,2 miliona, dok je broj brakova bez djece povećan za oko 373.000.

Između 2011. i 2021. godine broj neformalnih veza se značajno povećao, za 75 posto na oko 553.000, a odnosi se na parove sa djecom i bez njih.

Izvor: Agencije