AI: Broj pogubljenja u svijetu u 2021. skočio za petinu

Države u kojima i dalje postoji smrtna kazna ubile su prošle godine najmanje 579 ljudi, dok je ona izrečena za najmanje 2.052 osobe.

Amnesty International navodi da je globalni trend i dalje u korist ukidanja smrtne kazne (AP)

Broj egzekucija u svijetu u 2021. godini je porastao za 20 posto, dok je broj izrečenih smrtnih kazni pao za 40 posto, obavio je Amnesty International, grupa za ljudska prava.

U godišnjem izvještaju, pod nazivom “Smrtne kazne i izvršenja“, Amnesty je naveo da su države u kojima i dalje postoji ta kazna usmrtile najmanje 579 osoba, dok su izrečene najmanje 2.052 smrtne presude.

“Porast brojki izvršenja smrtni kazni je porastao najviše zbog Irana (s najmanje 246 u 2020. na najmanje 314 u 2021. godini, uz skok od 28 posto), gdje su one najviše od 2017. godine“, navedeno je u izvještaju.

“Nagli porast u Iranu rezultat je pogubljenja osoba osuđenih za prestupe koji se tiču droge (132), a koji čine 42 posto ukupnih egzekucija“, dodaje se.

Brojke ne uključuju Kinu, za koju se smatra da godišnje u smrt pošalje ili osudi hiljade ljudi, u sistemu obavijenom velom tajnom.

Najmanje pogubljenih u SAD-u od 1988.

Amnesty je saopćio da tajnost u Sjevernoj Koreji i Vijetnamu te poteškoće u pristupu informacijama o primjeni smrtne kazne “i dalje narušavaju potpunu procjenu globalnih trendova”.

Grupa za ljudska prava iz Londona primjećuje da je broj izvršenih smrtnih kazni u Saudijskoj Arabiji u 2021. također više nego dvostruko veći od onog u 2022. godini, dok je porast registriran i u Bangladešu, Indiji i Pakistanu.

Usprkos rastućim brojkama, Amnesty navodi da je globalni trend i dalje u korist ukidanja smrtne kazne, napominjući da je poznato da je samo 18 zemalja prošle godine izvršilo pogubljenja, što je najniži broj od kako je počelo vođenje evidencije.

U SAD-u je broj pogubljenih najniži od 1988. godine, dok je značajan broj zemalja nastavio s koracima u pravcu potpunog ukidanja smrtne kazne, među kojima su Sijera Leone, Kazahstan i Malezija.

Izvor: Al Jazeera