Mijanmar na sudu zbog genocida nad Rohinjama

Spor na Međunarodnom sudu pravde odražava širu borbu u međunarodnoj zajednici oko toga koga prihvatiti kao legitimne vladare Mijanmara nakon državnog udara.

Gambija je podnijela tužbu ICJ-u 2019. godine, optužujući Mijanmar da je počinio genocid nad Rohinnjama (Reuters)

Na Međunarodnom sudu pravde (ICJ) otvoreno je četvorodnevno saslušanja o pogubnim udarima vojske Mianmara na Rohingye 2017. godine.

Predstavnici Mianmara trebali bi se obratiti sucima kako bi objasnili zašto smatraju da bi slučaj koji je pokrenula afrička nacija Gambija, koja predstavlja skupinu muslimanskih naroda, trebao biti odbačen.

Gambija je podnijela tužbu ICJ-u 2019. godine, optužujući Mianmar da je počinio genocid nad muslimanskom manjinom Rohingya.

Odvjetnici vojnih vladara Mianmara tražili su odbacivanje predmeta na najvišem sudu Ujedinjenih naroda zbog nedostatka nadležnosti.

‘Sud može suditi samo između država’

Ko Ko Hlaing, ministar za međunarodnu suradnju koji je zastupao Mianmar, rekao je sudu da se osporava sudska nadležnost i prihvatljivost predmeta, uključujući da se ne bi trebao nastaviti jer je slučaj pokrenula Gambija u ime Islamske organizacije Suradnja.

Odvjetnik Christopher Staker tvrdio je da sud može suditi samo između država i da je Gambija djelovala kao opunomoćenik muslimanske organizacije.

“Činjenično pitanje je ovo; da li Gambija pokreće ovaj slučaj u ime OIC-a, tako da je OIC zapravo pravi podnositelj zahtjeva? A pitanje zakona je sljedeće: može li država pokrenuti slučaj pred ovim sudom u ime treće strane koja nije mogla sama pokrenuti slučaj u svoje ime?”, rekao je dalje.

Odvjetnici iz Gambije trebali bi odgovoriti u srijedu.

Koga prihvatiti kao legitimne vladare?

Prije ročišta, članovi mianmarske Vlade nacionalnog jedinstva, predvođene civilima, pozvali su sud da ne prihvati predstavnike vojnih vlasti.

Organizacija je priopćila da je kontaktirala sud u želji da povuče preliminarne prigovore Mianmara na slučaj.

Vlada nacionalnog jedinstva kaže da je to jedina legitimna vlada u zemlji, ali nijedna strana vlada je nije priznala.

Spor na svjetskom sudu u Haagu odražava širu borbu u međunarodnoj zajednici oko toga koga prihvatiti kao legitimne vladare Mjanmara nakon državnog udara.

Izvor: Al Jazeera