Građani za osnivanje evropske vojske i ukidanje veta u vanjskoj politici

Ukupno 184 građana iz svih članica EU-a u Maastrichtu su formulirali prijedloge politika na temu ‘EU u svijetu i migracije’.

Građani su predložili osnivanje Zajedničkih oružanih snaga Evropske unije (Arhiva)

Građani Evropske unije su se u nedjelju na Konferenciji o budućnosti Europe založili za osnivanje „Zajedničkih oružanih snaga Evropske unije“, odlučivanje kvalificiranom većinom o vanjskopolitičkim pitanjima, te za zajedničku migracijsku politiku EU-a.

Ukupno 184 građana iz svih članica EU-a u petak i subotu su u manjim radnim grupama u Maastrichtu formulirali prijedloge politika na temu „EU u svijetu i migracije“, dok su u nedjelju svi glasali o tim prijedlozima, pri čemu je za usvajanje bila potrebna većina od 70 posto glasova.

Samo šest od 46 preporuka nije prihvaćeno, izvijestila je Hina.

Građani su predložili osnivanje „Zajedničkih oružanih snaga Evropske unije“, a traže i promjenu odlučivanja o vanjskopolitičkim pitanjima.

Odlučivanje kvalificiranom većinom

Naime, trenutno svaka država članica ima pravo veta, a panel građana je preporučio odlučivanje kvalificiranom većinom, što je jedna od većih tački spora zagovornika i protivnika daljnje evropske integracije.

Protivnici smatraju to korakom prema pretvaranju Evropske unije u federaciju u kojoj bi najjače članice lakše nametale svoju volju, dok zagovornici ističu da jednoglasno odlučivanje onemogućava afirmiranje EU-a kao globalnog aktera usporedivog sa SAD-om i Kinom.

Ipak, predlažu da se o prijemu novih članica EU-a i promjeni Ugovora EU-a i dalje odlučuje jednoglasno.

Po pitanju proširenja Evropske unije zaključili su da je potrebno „konsolidirati“ identitet Unije prije pristupa novih članica EU-a.

Predlažu i olakšavanje uvođenje sankcija državama članicama, organizacijama i pojedincima zbog kršenja Ugovora EU-a.

Zajednička migracijska politika

Građani su se založili za uspostavu zajedničke migracijske politike EU-a koja bi bila utemeljena na solidarnosti.

Založili su se za zamjenu Dablinskog sporazuma novim pravno obvezujućim koji bi osigurao „pravednu, uravnoteženu i proporcionalnu distribuciju azilanata“.

Preporučili su i uspostavu unificiranog evropskog mehanizma za uvoz radne snage izvan EU-a u skladu sa potrebama tržišta, kao i jačanje Frontexa, agencije za zaštitu granica, ali uz reviziju njenog dosadašnjeg rada.

Ističu da je potrebna veća transparentnost u radu te agencije kako bi se izbjegle zloupotrebe u odnosu prema migrantima.

Posljednji će se panel održati u Dublinu, a preporuke ukupno 800 evropskih građana, koje su nasumično odabrale marketinške agencije kako bi odražavali demografsku i socioekonomsku sliku EU-a, razmotrit će evropske institucije na zajedničkoj plenarnoj sjednici.

Izvor: Agencije