ECB: Banke ne rade dovoljno na rješavanju ekoloških izazova

Evropska centralna banka upozorila je da mnoge banke koje ona nadgleda presporo preduzimaju akcije da bi sebe i evropski bankarski sistem zaštitile od utjecaja ekoloških promjena.

Primarni zadatak centralne banke 19 država koje koriste eurobanke nije briga o ekologiji, već kontrola inflacije (Reuters)

Evropska centralna banka (ECB) upozorila je da mnoge banke koje ona nadgleda presporo preduzimaju akcije da bi sebe i evropski bankarski sistem zaštitile od utjecaja ekoloških promjena te je postavila nove rokove za ispunjavanje tih zahtjeva.

Član Izvršnog odbora ECB-a Frank Elderson rekao je da je u rješavanju ekoloških izazova postignut određeni napredak, ali da je istraživanje 186 banaka pokazalo da su promjene neujednačene, prenosi Beta.

Centralna banka 19 država koje koriste euro, sa sjedištem u Frankfurtu, postavila je rokove bankama da ispune ekološke zahtjeve do kraja 2024. godine.

ECB kao supervizor podstiče banke da identificiraju moguće rizike ekoloških promjena i da navedu koje bi mjere preduzele da se od tih rizika zaštite.

“Većina banaka još nije odgovorila na pitanje šta će učiniti s klijentima koji zbog zelene tranzicije možda više nemaju održive izvore prihoda. Previše banaka se i dalje nada najboljem, a ne priprema se za najgore”, kazao je Elderson.

Primarni zadatak kontrola inflacije

U Evropi su strateški dokumenti banaka puni referenci o ekološkim rizicima, rekao je zvaničnik, ali su još rijetki stvarni pomaci ka klijentima čiji su načini poslovanja ekološki nastrojeni, a samim tim i s ekološki održivijim izvorima prihoda.

Banke ne postavljaju privremene ciljeve za dostizanje “neto nulte emisije” ugljika do 2050. godine, niti prikupljaju detaljne podatke na nivou pojedinačnih kredita i investicija, napisao je Elderson.

Iako mnoge banke postepeno ukidaju određene aktivnosti, kao što je podrška proizvodnji električne energije iz uglja, nije jasno kako će ovi prvi koraci zaštititi poslovne modele banaka od utjecaja ekoloških problema u narednim godinama.

Primarni zadatak ECB-a nije briga o ekologiji, već kontrola inflacije, što pokušava postićie podizanjem referentnih kamatnih stopa.

Međutim, ona može težiti drugim ciljevima, kao što je podrška općoj ekonomskoj politici Evropske unije, koja uključuje borbu protiv klimatskih promjena ukoliko to ne ometa suzbijanje inflacije.

Izvor: Agencije