Evropa je sve starija i treba međugeneracijsku solidarnost

Procjenjuje se da je oko 20 posto stanovništva starije od 65 godina, a predviđa se da će do 2070. godine u toj dobnoj skupini biti 30 posto stanovništva Evropske unije.

Pandemija korona virusa dodatno je ukazala na potrebu da se u aktivnosti uključi posebna strategija za starije osobe (EPA)

Evropski parlament je na ovosedmičnoj plenarnoj sjednici usvojio izvještaj o starenju Evrope u kojem je pozvao Evropsku komisiju da pokrene pilot-projekte za kvalitetnu zaštitu o starijima i podrži države članice u provedbi politika zaštite za starije.

U izvještaju “Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.”, koje je EP usvojio sa 479 glasova za, 103 protiv i 113 suzdržanih, navodi se da je vrednovanje starijih osoba i borba protiv njihove diskriminacije moguća samo politikama koje se temelje na međugeneracijskoj solidarnosti.

Evropski parlament traži od EK-a da pruži podršku državama članicama i njihovim regijama u provedbi politika zdravog starenja te da na regionalnom nivou pokrene pilot-projekte za razvoj solidnih sistema dugotrajne zaštite, po pristupačnim cijenama i dostupnih svima.

Problemi uvećani zbog pandemije

Države članice trebalo bi poticati da bolje iskoriste fondove EU-a, kao što su Evropski socijalni fond plus i Evropski fond za regionalni razvoj, kako bi infrastrukturu i javne prostore prilagodili potrebama starijih osoba, smatraju eurozastupnici, prenosi Hina.

Pandemija korona virusa dodatno je povećala vidljivost problema koji iziskuju posebnu pažnju te ukazala na potrebu da se u aktivnosti EU-a uključi posebna strategija za starije osobe.

Takve mjere bi uključivale i otvaranje centara za dnevnu zaštitu u blizini škola i vrtića kako bi se pomoglo izgradnji međugeneracijskih veza i spriječiti usamljenost.

Izvor: Agencije