Britanski regulator traži 40 posto žena u upravama i više etničke raznolikosti

Prijedlog polazi od dobrovoljnih inicijativa za povećanje raznolikosti, ali od kompanija traži i da učine više.

Vodećih 350 britanskih kompanija u velikoj su mjeri ispunile cilj do 33 posto žena u upravnim tijelima (EPA)

Britansko finansijsko regulatorno tijelo zatražilo je u srijedu imenovanja više žena i nebjelačkih manjina u vodstva najvećih britanskih kompanija, poručivši da najmanje 40 posto članova uprava moraju biti žene.

Regulator britanskog finansijskog sektora, Financial Conduct Authority (FCA), predložio je i da barem jedno od najviših upravljačkih mjesta, poput predsjednika kompanije, izvršnog ili finansijskog  direktora, pripadne ženi te da barem jedan član uprave bude iz neke nebjelačke manjinske grupe, prenosi Hina.

Prijedlog polazi od dobrovoljnih inicijativa za povećanje raznolikosti, ali od kompanija traži i da učine više. Vodećih 350 britanskih kompanija u velikoj su mjeri ispunile cilj do 33 posto žena u upravnim tijelima, no nije postignut cilj da 100 vodećih londonskih kompanija u upravi ima barem jednog nebjelačkog direktora do 2021.

Prijedlozi bi trebali stupiti na snagu od kraja 2021. nakon javnog savjetovanja i odnosit će se na 1.106 kompanija koje će morati ispuniti te ciljeve ili u godišnjim izvještajima objasniti dioničarima zašto su podbacile.

Značajni ciljevi

Ulagači sve više svoj novac ulažu u kompanije koje ispunjavaju ekološke i socijalne ciljeve, uključujući smanjenje emisije ugljika ili uključivije zapošljavanje koje pruža jednake mogućnosti, bez obzira na spol, etničku i rasnu pripadnost ili pripadnost bilo kojoj manjinskoj grupi u društvu.

FCA je objavio da bi kasnije mogao proširiti izvještavanje i ciljeve na druga područja poput seksualne orijentacije, invaliditeta ili druge aspekte, poput nižeg socio-ekonomskog polazišta.

“Možda ćemo širiti zadane ciljeve i ispod razine vodećih položaja”, najavio je regulator.

Britansko strukovno udruženje direktora je reklo da se pokazalo da raznolikost uprava donosi šire i raznolikije perspektive i rezultira kreativnijim  rješenjima.

Izvor: Agencije