EU za borbu protiv raka izdvaja četiri milijarde eura

Prošle godine u Evropskoj uniji je dijagnosticiran karcinom kod 2,7 miliona ljudi, a 1,3 miliona osoba je izgubilo život u borbi s tom bolešću.

Novi plan Evropske komisije predviđa praćenje cijelog toka bolesti (EPA)

Evropska komisija je u srijedu predstavila novi evropski plan za borbu protiv raka, za koji je osigurano četiri milijarde eura u sedmogodišnjem budžetu Evropske unije.

Novi plan uključuje četiri područja djelovanja: prevenciju, rano otkrivanje, dijagnozu i liječenje te poboljšanje kvalitete života pacijenata koji su preživjeli rak, prenosi Hina.

Novi plan predviđa praćenje cijelog toka bolesti od prevencije do kvalitete života pacijenata, usredotočujući se na akcije u kojima EU može dodati najveću vrijednost.

“Dok smo se prošle godine borili protiv COVID-19, mnogi od nas su vodili tihu bitku. Bitku protiv raka. Prošle smo godine izgubili 1,3 miliona Evropljana od te bolesti, a taj broj nažalost raste”, izjavila je predsjednica EK-a Ursula von der Leyen.

Rješavanje rizičnih faktora

Što se prevencije tiče, cilj je rješavati rizične faktore, poput pušenja, pretjerane konzumacije alkohola, zagađenja zraka te opasnih tvari.

Jedan od ciljeva je da se do 2040. godine smanji broj pušača ispod pet posto populacije.

Kako bi se spriječilo oboljenje od raka koji uzrokuju infekcije, plan predviđa vakcinisanje najmanje 90 posto djevojčica u EU i znatno povećanje broja vakcinisanih dječaka do 2030. godine.

Do 2025. godine trebalo bi osigurati testiranje za rak dojke i grlića maternice za 90 ženske populacije te za rak debelog crijeva kod ukupne populacije.

U tu svrhu EK će predložiti novi program skeniranja raka.

Do 2030. godine bi 90 posto pacijenata trebalo imati pristup nacionalnim sveobuhvatnim centrima povezanim kroz mrežu EU-a.

Poboljšanje kvaliteta života pacijenata

Do kraja ove godine EK najavljuje da će pokrenuti inicijativu “Dijagnoza raka i liječenje za sve” kako bi se poboljšao pristup inovativnim dijagnozama i liječenjima.

Također će pokrenuti Inicijativu za razumijevanje raka (UNCAN.eu), kako bi se pomoglo identificiranje pojedinaca s visokim rizikom od kanceronog oboljenja.

U pogledu poboljšanja kvalitete života pacijenata i onih koji su preživjeli rak, plan predviđa rehabilitaciju, praćenje mogućih ponovnih pojava tumora i metastatskih bolesti te mjere za socijalnu integraciju i reintegraciju na radnom mjestu.

U vezi s tim, bit će pokrenuta inicijativa “Bolji život za oboljele od raka”.

Planira se novi “Centar znanja o raku”, koji će pomagati u koordinaciji naučnih i tehničkih inicijativa povezanih s rakom.

Bit će uspostavljena i evropska inicijativa za snimanje raka, kako bi se podržao razvoj računarskih alata za poboljšanje personalizirane medicine i inovativnih rješenja.

U planu i registar nejednakosti

Poseban će se fokus posvetiti djeci kroz pokretanje programa “Pomaganje djeci oboljeloj od raka”, kako bi im se osigurao pristup brzom i optimalnom otkrivanju, dijagnozi, liječenju i njezi.

Tokom ove godine  bit će uspostavljen i registar nejednakosti, kako bi se mogli identificirati trendovi, razlike i nejednakosti među zemljama članicama u pogledu tretiranja raka.

Prošle je godine dijagnosticiran karcinom kod 2,7 miliona ljudi u EU, a 1,3 miliona osoba je izgubilo život u borbi s tom bolešću.

Plan za borbu protiv raka ključni je dio Evropske zdravstvene unije, koju je najavila predsjednica EK-a Von der Leyen.

Izvor: Agencije