Završena sarajevska konferencija o patnjama Kašmira

Kašmir je već decenijama među najtrusnijim regijama svijeta, oko kojeg Indija i Pakistan vode spor još od britanskog povlačenja iz 1947. godine.

Stručnjaci i aktivisti se nadaju da će konferencija podići svijest o naseljeničkom kolonijalizmu i kršenju ljudskih prava u Kašmiru (Anadolija)

Dekolonijalizacija, doseljenički kolonijalizam, zločini protiv čovječnosti, te genocid i nuklearni rat ključne su teme o kojima je raspravljano na trodnevnom Russell Tribunalu o Kašmiru u Sarajevu, prvoj u seriji konferencija kojima se želi svjetskog javnosti skrenuti pažnja na torture kroz koje prolaze stanovnici te regije.

„Teška situacija u Kašmiru se nastavlja ignorirati u međunarodnim, političkim i krugovima za ljudska prava“, kazao je Omar Suleiman, osnivač i direktor Yaqeen instituta za islamska istraživanja i profesor na Južnom metodističkom univerzitetu (SAD).

Kašmir među najtrusnijim regijama svijeta

Kašmir je već decenijama među najtrusnijim regijama svijeta, oko kojeg Indija i Pakistan vode spor još od britanskog povlačenja iz 1947. godine.

Dvije zemlje oko Kašmira su vodile više ratova, ali spor nikada nije riješen. Prema informacijama sa terena, prividni status quo u ovoj većinski muslimanskoj regiji više pogoduje Indiji, koja ga želi načiniti još jednim dijelom hinduske zemlje, nauštrb domaćeg stanovništva koje ostaje bez identiteta, zemlje, nasljeđa i prava na dostojan život.

Tokom Russell Tribunala koji je u Sarajevu trajao od petka do nedjelje, više domaćih i međunarodnih stručnjaka raspravljalo je o četiri tematska područja. Prva sesija je uključivala raspravu o genocidu, uključujući i diskusiju o genocidu u Srebrenici i Jammu u kojem je, prema procjenama, ubijeno između 230.000 i 500.000 ljudi. Druga sesija bila je posvećena dekolonijalizmu, uz poruku da Kašmir nije separatistički pokret. Na trećoj sesiji se raspravljalo o fenomenu doseljeničkog kolonijalizma, ilustrujući ga brojnim primjerima u svijetu, uključujući i Palestinu. Posljednja, četvrta sesija uključivala je nuklearni rat i prijetnju globalnom miru.

Stručnjaci sa međunarodnom reputacijom saslušali su izlaganje, te, nakon toga, sačinit će izvještaj koji će biti upućen UN-ovim agencijama, Parlamentu Evropske unije i drugim svjetskim tijelima i vladama.

„Mi se nadamo da će ova konferencija podići svijest o doseljeničkom kolonijalizmu, kršenju ljudskih prava, te težnji kašmirskog naroda za samoopredjeljenje“, rekao je Suleiman.

Odgovornosti međunarodne zajednice

Dr. Farhan Mujahid Chak, generalni sekretar Kashmir Civitas, nevladine organizacije registrirane u Kanadi, izjavio je da Russel tribunal za ratne zločine u Kašmiru ima cilj reafirmisati primat međunarodnog prava kao osnovu za rješavanje kašmirskog konflikta, te podići svijest o odgovornosti međunarodne zajednice da spriječi trenutne zločine protiv čovječnosti i mogućnost da se izvrši genocid.

“Ne možemo ostati nijemi pred ovom prijetnjom međunarodnoj zajednici i moramo podići svijest te skrenuti pažnju javnosti na one koji vrše takve zločine”.

Organizatori Russell Tribunala o Kašmiru bili su kanadska nevladina organizacija Kashmir Civitas u saradnji s Russel fondacijom iz Londona, Stalnim narodnim tribunalom iz Bologne, Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu i Centrom za napredne studije u Sarajevu.

Izvor: Al Jazeera