Sud EU: Mađarska prekršila propise o tražiocima azila

Evropski sud pravde je također utvrdio da je Mađarska prekršila zakon EU-a tako što je kriminalizovala određene aktivnosti u vezi sa pružanjem pomoći u podnošenju zahtjeva za azil na svojoj teritoriji.

Sud pravde je konstatovao da Mađarska nije ispunila svoje obaveze (EPA)

Najviši sud Evropske unije presudio je da Mađarska nije ispunila svoje obaveze u skladu sa zakonom EU-a, jer je omogućila da zahtjevi za azil budu odbijeni ako je tražilac azila stigao u Mađarsku preko treće zemlje koja se smatra sigurnom.

U odvojenom slučaju, Evropski sud pravde je također utvrdio da je Mađarska prekršila zakon EU-a tako što je kriminalizovala određene aktivnosti u vezi sa pružanjem pomoći u podnošenju zahtjeva za azil na svojoj teritoriji. prenosi Tanjug.

Ograničenje prava podnosiocima zahtjeva

“Sud pravde konstatuje da Mađarska nije ispunila svoje obaveze, jer je dozvolila da se zahtjev za međunarodnu zaštitu odbije kao neprihvatljiv na osnovu toga što je podnosilac predstavke stigao na njenu teritoriju preko države u kojoj ta osoba nije bila izložena progonu ili riziku od ozbiljne štete, ili u kojoj je zagarantovan dovoljan stepen zaštite”, navodi se u saopćenju suda.

Također se navodi da je mađarsko zakonodavstvo ograničilo pravo podnosiocima zahtjeva na međunarodnu zaštitu i pravo tražiocima azila da mogu da se konsultuju sa pravnim savjetnikom i drugim savjetnicima.

Izvor: Agencije