Odluka Evropskog suda povodom aneksije Krima u četvrtak

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava objaviće u četvrtak, 14. januara svoju odluku u procesu po tužbi Ukrajine protiv Ruske Federacije povodom ruske aneksije Krima.

Ukrajinska vlada tvrdi da je Ruska Federacija prekršila brojna prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima (Arhiva)

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava objaviće u četvrtak, 14. januara svoju odluku u procesu po tužbi Ukrajine protiv Ruske Federacije povodom ruske aneksije Krima, prenosi Tanjug.

Odluka ovog suda sa sjedištem u Strazburu biće saopštena na javnoj sjednici u 10 sati, najavio je danas taj sud.

Ukrajinska vlada tvrdi da je Ruska Federacija prekršila brojna prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima jer od 27. februara 2014. godine vrši efektivnu kontrolu nad Autonomnom Republikom Krim i Gradom Sevastopolj, za koje Ukrajina tvrdi da su njeni sastavni dijelovi.

Dok “aneksiju” Krima u Kijevu nazivaju “okupacijom”, u Moskvi je smatraju “ponovnim ujedinjenjem”.

Slučaj proistekao iz dvije tužbe

Vlada Ukrajine u tužbi tvrdi da su kršenja prava posljedica opšte prakse Ruske federacije i poziva se na sljedeća kršenja Konvecnije: prava na život, prava na fer suđenje, prava na privatni život, zabrane nehumanog tretmana i torture, slobode vjeroispovijesti, slobode izražavanja i slobode udruživanja.

Takođe se žali na kršenje zabrane diskriminacije, prava na zaštitu imovine, prava na obrazovanje i slobodu kretanja.

Ovaj slučaj je, kako podsjeća sud, proistekao iz dvije tužbe koje je Ukrajina podnijela protiv Rusije u martu 2014. i u augustu 2015. godine, a kako se obje tiču događaja na Krimu i Istočnoj Ukrajini Evropski sud ih je spojio u jedan predmet u junu 2018.

U međuvremenu je sudsko vijeće Evropskog suda izdalo takozvane “privremene mjere” kojima je pozvalo Rusiju i Ukrajinu da se uzdrže od daljih aktivnosti, posebno vojnih akcija, koje bi mogle da dovedu do kršenja prava iz Konvencije prema civilima.

Ukrajina podnijela još niz drugih tužbi protiv Ruske Federacije

Zbog važnosti ovog slučaja sudsko vijeće Evropskog suda nije dalje odlučivalo, već je slučaj proslijedilo na odluku Velikom vijeću suda od 17 sudija, koje će u četvrtak izreći svoju odluku.

U ovaj slučaj se po odobrenju suda kao “treća strana” umiješao Centar za ljudska prava i pluralizam McGill iz Kanade (Mc Gill Centre for Human Rights and Legal Pluralism at McGill University).

Javna sjednica Velikog vijeća održana je u septembru 2019. godine.

Evropski sud je ukazao da mu je Ukrajina podnijela još niz drugih tužbi protiv Ruske Federacije, kao i da je primio više od 7.000 pojedinačnih tužbi (građana ili pravnih lica) koje se odnose na događaje na Krimu, Istočnoj Ukrajini i Azovskom moru.

Izvor: Agencije