Ko je šeik Nawaf al-Ahmad al-Sabah, novi kuvajtski emir?

Rođen je u gradu Kuvajtu 25. juna 1937. godine, a odrastao je u "palati Dasman" (EPA)

Šeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (83) smatra se jednom od najistaknutijih političkih ličnosti koja je svjedočila procesu izgradnje države Kuvajt od stjecanja nezavisnosti 1962. godine. Šeik Nawaf je jedan od aktivnih učesnika u izgradnji modernog Kuvajta, jačanju njegovih temelja i postizanju prosperiteta.

Šeik Nawaf je šesti sin desetog kuvajtskog emira, šeika Ahmada al-Jabera al-Sabaha, koji je vladao Kuvajtom u periodu od 1921. do 1950. godine, a ujedno je i polubrat kuvajtskog emira, šeika Sabaha al-Ahmada al-Sabaha.

Rođen je u gradu Kuvajtu 25. juna 1937. godine, a odrastao je u “palati Dasman”, iz koje se tada vladalo zemljom.

Šeik Nawaf je svoje obrazovanje stekao u državnim školama, a tokom šest decenija je obavljao različite funkcije u državi, ostavljajući dubok trag. Spada u zvaničnike koji uživaju narodni konsenzus jer se ističe po svojim osobinama među kojima dominira skromnost, pored pravednosti i sposobnosti.

Sedmog februara 2006. godine, šeik Sabah al-Ahmad al-Sabah je izdao dekret  kojim je šeik Nawaf imenovan za prijestolonasljednika. Nacionalna skupština (parlament) jednoglasno se obavezala na vjernost prijestolonasljedniku 20. februara iste godine, a zatim je položio zakletvu pred emirom države, šeikom Sabahom al-Ahmadom al-Sabahom, a Nacionalna skupština ga je ovlastila da preuzme dužnost.

Osamnaestog jula 2020. godine izdan je dekret da se šeik Nawaf zaduži da preuzme neke ustavne ovlasti kuvajtskog emira, prije nego što je šeik Sabah al-Ahmad al-Sabah otišao u bolnicu gdje je trebao biti podvrgnut ljekarskim pregledima i operaciji koja je uspješno obavljena, kako bi nakon toga bio prebačen u Sjedinjene Američke Države radi završetka liječenja.

Profesionalni život

Šeik Nawaf je započeo karijeru 21. februara 1962. godine, kada ga je pokojni emir, šeik Abdullah al-Salim al-Sabah imenovao za guvernera provincije Hawalli, a na toj dužnosti je ostao do 19. marta 1978. godine.

Za šesnaest godina, koliko je šeik Nawaf proveo na funkciji guvernera, nekadašnje malo mjesto Hawalli doživjelo je razvojne pomake tokom njegove funkcije i pretvorilo se u moderno trgovačko-stambeno središte prepoznatljivo po velikom broju savremenih stambenih i poslovnih objekata te značajnoj ekonomskoj aktivnosti.

Nakon toga, šeik Nawaf je napredovao na funkcijama u ministarstvima unutrašnjih poslova, odbrane, socijalne zaštite i rada, prije nego što je preuzeo dužnost potpredsjednika Nacionalne garde s činom ministra, gdje je ostavio značajan trag i velika postignuća koja mu se pripisuju.  

Šeik Nawaf se smatra istinskim osnivačem i duhovnim ocem kuvajtskog Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je u dva navrata bio na njegovom čelu za vrijeme vladavine svog polubrata, pokojnog emira Jabera al-Ahmada al-Jabera al-Sabaha. Prvi mandat mu je trajao od 19. marta 1978. do 26. februara 1988. godine, a potom se vratio u rad vlade 13. jula 2003. godine, kao zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova.

Tokom svoja dva mandata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, šeik Nawaf je radio na razvoju strategije za kompletni sigurnosni sistem, modernizaciji sigurnosnih sektora, unaprjeđenju policijskog rada i podizanju njegovog kvaliteta, vođen svojim glavnim ciljem da se očuva sigurnost i stabilnost Kuvajta i njegovih stanovnika.

Dužnost ministra odbrane preuzima 26. januara 1988. godine, a to je jedina pozicija na koju se ponovno vratio 20. juna 1990. Tokom svog mandata u ministarstvu, radio je na modernizaciji i unaprjeđenju odbrambenog sistema u dva pravca. Prvi se očituje u njegovoj spremnosti da kuvajtske vojnike pošalje u inostranstvo kako bi prošli kroz obuku za upravljanje vojnim avionima i upotrebu različitih vrsta oružja i svih oklopnih sredstava.

Što se tiče drugog pravca, ogledao se u osavremenjivanju i unaprjeđenju vojnih baza i njihovom opremanju modernim oružjem kako bi se Kuvajt mogao braniti na kopnu, moru i zraku.

Nakon oslobađanja od iračke invazije na Kuvajt 1990. godine, šeik Nawaf je postavljen na čelo Ministarstva za socijalna pitanja i rad od 20. aprila 1991. do 17. oktobra 1992. godine.

Za vrijeme svog mandata radio je na uspostavljanju bolnice za korisnike domova za njegu, te donio brojne humane odluke o zbrinjavanju starijih osoba, siročadi i udovica, pored posvećivanja velike pažnje brizi o ženama i djeci.

Šeik Nawaf je preuzeo funkciju zamjenika šefa Nacionalne garde s činom ministra 16. oktobra 1994. godine, a tu dužnost je nastavio obavljati sve do povratka u sastav vlade 13. jula 2003. godine, kada je ponovo preuzeo dužnost zamjenika premijera i ministra unutrašnjih poslova.

Šeik Nawaf je ostao na svojoj funkciji sve do oktobra iste godine, kada je emir izdao dekret o njegovom imenovanju za prvog potpredsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, a zatim je imenovan za prijestolonasljednik 2006. godine.

Njegovi doprinosi

Tokom svog mandata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, šeik Nawaf je sudjelovao na mnogim sastancima ministara unutrašnjih poslova zemalja Zaljeva, kao i na sastancima ministara unutrašnjih poslova arapskih država. Dao je svoj doprinos izgradnji kompletnog sigurnosnog sistema u zemljama članicama Vijeća za zaljevsku saradnju (GCC) i arapskim državama, zalažući se uvijek za jedinstvo kako bi se suprotstavilo opasnostima koje prijete regiji i njenim zemljama.

Tokom svog mandata, šeik Nawaf je podržao napore kuvajtskog emira da se postigne pomirenje u Zaljevu i pronađe rješenje za jemensku krizu.

Šeik Nawaf je oženjen Sharifom Suleiman al-Jasem, i imaju petero djece, kćerku Sheikhu i sinove Faisala, Ahmeda, Abdullaha i Salema.

Šeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah smatra da se moć i položaj moraju iskoristiti za podršku slabima i potlačenima te da su ljudi jednaki pred zakonom. Također, uvijek naglašava da je Kuvajt odgovornost svih, a da snaga države počiva u jedinstvu i solidarnosti njenih građana.

Izvor: Al Jazeera