Zašto EU teret migrantske krize ne rasporedi po cijeloj BiH?

USK s ebori sa migrantskom krizom (Al Jazeera)

Krajina ostaje najdraža destinacija migrantima u BiH u njihovoj namjeri da se domognu zemalja zapadne Evrope. Migranti već dvije godine stanuju u  fabričkim halama„Bira“ u Bihaću i „Miral“ u Velikoj Kladuši. Zajedno sa  ženama i djecom u migrantskim centrima „Borići“ i „Sedra“ ima ih oko 4.000 uz svakodnevne dolaske različitim kanalima čak i u vrijeme pandemije. No, nedavno je izbio skandal kada je otkriveno podvođenje muških  maloljetnika za seksualne igre, a osumnjičeni su u pritvoru. U kladuškom „Miralu“ su „kidnapovali“ humanitarne radnike, doveli ih u životnu opasnost, pa su na na  apel IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije) reagirali policijski službenici MUP USK.

Dva su policajca lakše povrijeđena prilikom opiranja osumnjičenih privođenju, a u svijet je otišla neprovjerena  priča o policijskom nasilju nad migrantima; ispostavilo se da su policajci pravilno upotrebili svoje ovlasti. Da se ne pominju razna druga krivična djela, oko 2.500 predmeta sa čim USK, vlast i građani žive u stalnoj strepnji. U međuvremenu pripremljen je privremeni prihvatni migrantski kamp „Lipa“ na putu Bihać-Bosanski Petrovac kapaciteta 2.000 lica kojim upravlja IOM.  Iako  je u „Lipu“ smješteno 1.000 migranata  sa ulica, oni svakodnevno bježe  prema Bihaću.

Očito je zaboravljeno dogovoreno u Briselu 2018. godine da se u BiH  uspostavi državna koordinacija svih učesnika u procesu upravljanja migracijama  te da  se  migranti izmjeste iz naseljenih mjesta. A kao što  je poznato manji entitet (RS) ne želi da ga iko išta pita u vezi migranata, a pogotovo ne dozvoljava da  se na teritoriji ovog entiteta odrede lokacije migrantskih centara. 

Pismo NJ.E. Johanna Sattlera

Operativna grupa  za nadzor nad migracijama USK je 18. maja 2020. godine donijela zaključak da se najkasnije  do 22. maja zatvore „Bira“ i „Miral“. Zaključak je u skladu sa pomenutim Zaključkom Skupštine USK od 24. juna prošle godine.

“Naprijed navedeni zaključci u duhu su naših zajedničkih stavova usaglašenih na radnom sastanku koji je održan u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH dana 4.maja 2020.godine”, naveo je ministru Fahrudinu Radončiću, premijer USK i šef Operativne grupe Mustafa Ružnić.

Ružnić je zatražio od državnog ministra  da što prije pokrene proceduru kojom bi se ukinuli kampovi „Bira“ i „Miral“. Obrazlaže to objektivnim činjenicama- rad i funkcioniranje ovih kampova nije moguće organizirati u skladu sa zakonskim propisima jer se radi o privatnim objektima, dvogodišnji njihov rad ugrozio je zdravlje i sigurnost građana USK i prouzrokovao velika oštećenja na imovini  građana, jer su počinjena brojna krivična i prekršajna djela.

Dva dana kasnije Ambasador EU u BiH  Johann Sattler u službenom pismu je zatražio od ministra sigurnosti Radončića da zaustavi „negativan trend“ u Krajini:

„Osjećam potrebu da Vam se hitno obratim povodom zabrinjavajućih dešavanja u kontekstu upravljanja migracijama i zastrašivanja humanitarnih partnera zaduženih za realizaciju pomoći EU-a u cilju podrške Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti. Skorašnje akcije usmjerene na migrante, a posebno maloljetnike bez pratnje u Unsko-sanskom kantonu (USK), izazivaju vrlo ozbiljnu zabrinutost u pogledu poštivanja vladavine prava i ljudskih prava u upravljanju migracijama od strane domaćih vlasti na svim nivoima te su jednostavno neprihvatljive.  Prema izvještajima naših partnera, maloljetnici bez pratnje su prevezeni u privremeni hitni centar „Lipa“, koji je adekvatan isključivo za odrasle muškarce. Vlasti USK-a zabranile su izmještanje maloljetnika u odgovarajuće centre za maloljetnike, iako je Služba za poslove sa strancima dala dopuštenje“.

U „Biri“ se nalazi oko 400 maloljetnika, a UNHCR i Save the Children uporno ne žele  da  prebace maloljetne migrante u za to predviđene kampove Duje kod Doboja, Salakovac i Ušivak, tvrde naši izvori u Bihaću.

Kompletan projekat sa migrantima finansira EU, IOM je osnivač i upravitelj  „Bire“, „Mirala“ i „Lipe“, a Ministarstvo sigurnosti  neće da ima nikakve veze sa  kampovima.

“Vijeće ministara je donijelo odluku  od 11. marta 2019. godine da su „Bira“ i „Miral“  službeni privremeni prihvatni centri, ali to  ne može ostati vječno“, kaže naš sagovornik .

Ambasador tvrdi, premijer negira

Ambasador Sattler se poziva na Zakon o strancima, Zakon o azilu i Konvenciju o pravima djeteta te domaćim propisima, „proziva“ Službu za strance BiH:

„Obaviješteni smo da vlasti USK ne dozvoljavaju registrovanim migrantima ulazak u centar „Bira“ i da su zatražili od naših provedbenih partnera izmještanje maloljetnika bez pratnje iz USK i zatvaranje „Bire“. Međutim, zatvaranje privremenih prihvatnih centara bez postojanja kredibilnog i odgovarajućeg alternativnog rješenja ugrozilo bi zdravlje i život migranata. Nadalje, u slučaju „Bire“, vlasti USK očigledno su prekoračile svoje nadležnosti“, tvrdi u pismu ambasador Sattler.

No najdramatičniji dio pisma je onaj u kome evropski ambasador tvrdi da je „neprihvatljiv i nezakonit svaki pokušaj lišavanja slobode humanitarnih partnera i pretresa prihvatnih centara. Takvo postupanje predstavlja napad na cijelu međunarodnu zajednicu, uključujući EU. Slučajevi policijskog nasilja trebaju se temeljito istražiti. Zastrašivanje onih koji su podnijeli prijave predstavlja neprihvatljivo ponašanje“

Istoga dana ministar Radončić je poslao akt na četiri adrese ( Služba za poslove sa strancima, Federalna uprava policije, Vlada USK, policijski komesar USK) i zatražio odgovore.

„Iz pisma Nj.E. Johanna Sattlera očigledno je da se radi o veoma lošoj situaciji po BiH i zato Vas molim da hitno poduzmete sve mjere iz Vaše nadležnosti informirate nas o istim, kako bi u najkraćem vremenu o svemu mogli upoznati Delegaciju EU u Sarajevu“, napisao je Radončić i zatraži provođenje istrage o navodima iz Sattlerovog pisma.   

Premijer USK Mustafa Ružnić  u opširnom odgovoru je naglasio kako su optužbe ambasadora Johanna Sattlera “neargumentirane i netačne“. Ružnić ističe kako vlasti u USK uporno traže izmještanje maloljetnih migranata iz „Bire“ i „Mirala“ jer su tamo izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Na primjedbu o nepostojanju koordinacije sa partnerima iz EU navodi da na redovnim sastancima Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom USK redovito se pozivaju i sjede predstavnici IOM-a i UNHCR-a i učestvuju u radu.

„Apsolutno su nam nepoznati navodi o navodnom pokušaju lišavanja slobode humanitarnih partnera“, stoji u pismu krajiškog premijera.

On navodi događaj od 13. maja 2020. godine kada su u kampu „Miral“ napadnuta dva policajca i službenik IOM-a pri čemu su svi zadobili lakše tjelesne ozljede. Policija je morala primijeniti silu da zaštiti živote policajaca, službenika IOM-a, zaštitare i druge migrante.

Ružnić negira i prekoračenje ovlasti Kantona oko navodnog zatvaranja kampa „Bira“.

„Potpuno je jasno da eventualne odluke  zatvaranju prihvatnih centara donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH. Međutim, to ničim ne sprečava vlasti USK da u cilju što kvalitetnijeg upravljanja migrantskom krizom, u suradnji sa nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama  poduzimaju aktivnosti na konačnom zatvraranju privremenih migrantskih centara „Bira“ i „Miral“  i iznalaženju mogućnosti na uspostavljanju novih centara na adekvatnim lokacijama“, stoji u odgovoru premijera USK.

Ilegalni ekonomski  migranti su, otkako borave na području USK, napravili  297 krivičnih djela, 272 prekršaja i 1.998 incidenata u kojima su u najvećoj mjeri izloženi bili građani USK.

Krajiški premijer  smatra  da bi međunarodni partneri  morali mnogo više učiniti na implementaciji zaključka Evropske komisije u vezi sa migrantsko krizom, a tiče se obaveze ravnomjernog rasporeda ilegalnih migranata na cijeloj teritoriji BiH, a ne samo na području USK, te  da se migranti uklone iz objekata u privatnom vlasništvu kakvi su upravo „Bira“ i „Miral“.

Sattler i RS

Stoga u svom odgovoru ističe kako građane USK zanima da li Johann Sattler prilikom brojnih susreta sa bh političarima i funkcionerima  ikada  pita ili zahtijeva  da i drugi kantoni  i manji bh. entitet preuzmu dio tereta migrantske krize 

Kroz USK je do sada prošlo 70.000 ilegalnih migranata a 4.000-5.000 je uvijek tu.

Novi migranti dolaze  u Krajinu redovnim autobuskim linijama.

Tri autobusa dovezla su 85 migranata iz Sarajeva koje smo zaustavili na ulazu Kanton u Ključu, a na snazi je zabrana  Federalnog štaba CZ do 30. maja o kretanju migranata.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Iz privremenog prihvatnog centra “Bira” u Bihaću počelo je premještanje maloljetnih migranata i izbjeglica u bolji smještaj. Vlasti Unsko-sanskog kantona poručuju da je to dio procedure za potpuno zatvaranje “Bire” i premještanje migranata u novi kamp “Lipa”, 20 kilometara od Bihaća. To, međutim, neće riješiti probleme, jer ublažavanjem mjera i zabrana zbog širenja novog korona […]

Published On 22 May 2020
Više iz rubrike Svijet
POPULARNO