UN poziva Katar na reforme prava radnika i ukidanje smrtne kazne

Međunarodna organizacija rada Kataru pruža savjete o poboljšanju sistema zaštite plata, ispekciji i zamjeni sistema kafala. (Al Jazeera)

Zemlje članice Ujedinjenih nacija pozvale su Katar da izvrši reformu prava radnika i ukine smrtnu kaznu.

Katar je jedna od 14 država koje prolaze kroz procjenu Vijeća za ljudska prava, UN-ovog procesa poznatijeg kao Univerzalni periodični pregled (UPR) koji obuhvata svih 193 članica Ujedinjenih nacija.

Od posljednje procjene iz 2014. godine, Katar je poduzeo niz inicijativa kako bi svoje zakonodavstvo uskladio sa međunarodnim sporazumima o ljudskim pravima, rekao je u srijedu jedan od katarskih zvaničnika.

Pristupili u sedam sporazuma

Soltan bin Saad Al-Muraikhi, državni ministar za vanjske poslove i čelnik katarske delegacije, izlistao je nekoliko zakona i uredbi donesenih od posljednje posjete specijalnog izvjetitelja za ljudska prava 2014. godine, s naglaskom na poštivanju prava žena, djece, osoba sa invaliditetom i radnika iz inostranstva.

Katar je pristupio u sedam UN-ovih sporazuma, uključujući i dva značajnija, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji utvrđuju građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava koja trebaju biti dostupna svima, prema Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima.

No, članice UN-a pozvale su Katar da otkloni rezerve na pojedine članove pakta i uskoro prilagodi svoje državne zakone tim uredbama.

Tri teme koje su izazvale pažnju su pravo katarskih majki da svojoj djeci prenesu državljanstvo, ukidanje smrtne kazne i implementacija reformi o radu.

Delegati su predložili da Katar donese zakon koji će dozvoliti Katarankama udatim za državljane drugih zemalja, da prenesu državljanstvo na svoju djecu po njihovom rođenju.

Prošle godine, Katar je izmijenio svoj zakon o prebivalištu kako bi osigurao da djeca rođena od katarskih majki i inostranih očeva imaju pravo na stalni boravak. Međutim, katarske majke ne mogu prenijeti nacionalnost svojoj djeci, što se smatra kršenjem i ženskih i dječjih prava.

Sporazum sa Međunarodnom organizacijom rada

Nekoliko zemalja također je pozvalo na moratorij na smrtnu kaznu. Delegat iz Katara u Vijeću istakao je kako zaljevska zemlja smrtnu kaznu nije izvršila još od 2005. godine, izuzimajući slučajeve koji se odnose na „posebno gnusan zločin“.

Od Katara se također traži da proširi nedavne reforme na domaće radnike tako što će osigurati učinkovite inspekcijske instrumente i sigurnosne mreže za radnike koji su izloženi zlostavljanju i koji žele otići od svojih poslodavaca.

U oktobru 2017., Katar je potpisao trogodišnji sporazum sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Prema tom sporazumu, ILO Kataru pruža savjete o poboljšanju sistema zaštite plata, inspekciji i zamjeni sistema kafala, koji se odnosi na sponzorstvo rada.

Kako bi se riješilo pitanje izrabljivanja radnika i trgovine ljudima, katarske vlasti su uspostavile sporazum sa uredima zemalja koje šalju radnike u zaljevsku zemlju, s ciljem praćenja procesa zapošljavanja, kako bi se osiguralo da se Doha pridržava međunarodnih standarda.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Više iz rubrike Svijet
POPULARNO