EP pozvao članice EU-a da ratificiraju Istanbulsku konvenciju

Nezakonodavna rezolucija je usvojena sa 500 glasova za, 91 protiv i 50 suzdržanih (EPA)

Zastupnici u Evropskom pozvali su u četvrtak sve članice Unije da bez odgode ratificiraju Istanbulsku konvenciju kako bi se suzbilo nasilje nad ženama i u porodici.

Nezakonodavna rezolucija, usvojena u četvrtak sa 500 glasova za, 91 protiv i 50 suzdržanih, poziva Vijeće da hitno zaključi EU ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatu i kao Istanbulska konvencija izvijestio je Evropski parlament.

U rezoluciji se poziva sedam država članica koje su potpisale, ali još nisu ratificirale Konvenciju da to učine bez odlaganja, a to su Bugarska, Češka, Mađarska, Litvanija, Latvija, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina, prenosi Hina.

Za rezoluciju su glasali hrvatski europarlamentarci iz SDP-a, Biljana Borzan, Tonino Picula i Predrag Matić, te Valter Flego iz IDS-a. Ruža Tomašić (HKS/Evropski konzervativci i reformisti) je glasala protiv dok su  Dubravka Šuica i Karlo Ressler iz HDZ-a bili suzdržani. U glasanju nisu sudjelovali HDZ-ovi Tomislav Sokol i Željana Zovko te nezavisni zastupnici Ivan Vilibor Sinčić i Mislav Kolakušić.

Europarlamentarci su u rezoluciji osudili napade i kampanje protiv Konvencije u nekim zemljama, koje se temelje na namjernom pogrešnom tumačenju i lažnoj prezentaciji njenog sadržaja u javnosti.

Zastupnici traže da Komisija u sljedećoj Evropskoj rodnoj strategiji kao prioritet doda borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Također traže od Komisije da podnese zakonski akt koji se bavi svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja – uključujući i online zlostavljanje i cybernasilje – i zalažu se za uvrštavanje nasilja nad ženama u popis teških kaznenih djela na nivou EU-a.

Provedba Konvencije

Sve države članice trebale bi osigurati da se Konvencija pravilno provodi i primjenjuje dodjeljivanjem odgovarajućih finansijskih sredstava i ljudskih resursa resornim službama. Od ključne važnosti je i omogućiti odgovarajuću obuku osoblja koje se bavi žrtvama (suci, liječnici, policijski službenici itd.).

Parlament također ponavlja svoje stajalište da podržava izdvajanje 193,6 miliona eura za mjere sprječavanja i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja u  programu Prava i vrijednosti.

Istanbulska konvencija, koju je Vijeće Evrope usvojilo 2011. godine, stupila je na snagu 2014, a EU ju je potpisala u junu 2017. godine. To je prvi međunarodni instrument te vrste.

Njom se uspostavlja sveobuhvatan okvir mjera za sprečavanje takvog nasilja, pružanje podrške žrtvama i kažnjavanje počinitelja, navodi Evropski parlament.

Prema  istraživanju Agencije za temeljna prava iz 2014. godine, svaka treća žena u EU-u doživjela je fizičko i / ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine. Udio od 55 posto žena suočeno je s jednim ili više oblika seksualnog uznemiravanja (11 posto je bilo podvrgnuto cyber maltretiranju) a jedna od 20 žena je silovana, napominje EP u saopćenju.

Izvor: Agencije