Strožija pravila za odobravanje pesticida u EU

Traži se strogo testiranje ne samo aktivnih supstanci, već i samih pesticida te mješavina i ostataka (EPA)

Proces autorizacije pesticida u Evropskoj uniji trebao bi se zasnivati na nezavisnim studijama i biti transparentniji, zaključili su zastupnici Evropskog parlamenta.

Europarlamentarci su na plenarnoj sjednici u Strazburu sa 526 glasova za, 66 protiv i 72 suzdržana prihvatili izvještaj Posebnog odbora za postupak Unije za odobravanje pesticida – PEST, koje preporučuje strožiji postupak ispitivanja i autorizacije pesticida u EU.

Izvještajem se poziva na javno provođenje nezavisnih i transparentnih ispitivanja u postupcima odobravanja potencijalno štetnih hemikalija, kao i promociju korištenja pesticida niskog rizika te dodatno utvrđivanje kancerogenosti glifosata.

Također se traži strogo testiranje ne samo aktivnih supstanci, već i samih pesticida te mješavina i ostataka i zaštita javnosti zabranom korištenja pesticida u područjima kao što su javni parkovi i vrtovi.

“Od ključne je važnosti da postupak odobravanja ostane zasnovan na nauci. Kad je riječ o ovako važnom pitanju, naučno istraživanje mora biti kraj i početak priče. Nema mjesta za pojedinačne interese ili ideologiju”, rekao je jedan od izvjestitelja, njemački zastupnik Norbert Lins (Evropska narodna partija – EPP).

Otkriveni plagijati procjena

Evropski parlament je u martu 2018. godine uspostavio poseban odbor PEST, na inicijativu Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a, kako bi se istražio postupak koji je rezultirao produženjem dozvole za glifosat u EU na još pet godina.

“Nedavna otkrića plagiranja potvrđuju kako je bio nužan angažman Posebnog odbora. Pozivamo Evropsku komisiju da provede reviziju postupka odobravanja pesticida u Evropi, kao i reevaluaciju autorizacije glifosata”, rekao je na plenarnoj sjednici lider PEST-a Eric Andrieu (S&D).

Utvrđeno je kako je njemački Federalni institut za procjenu rizika – BfR plagirao procjene zahtjeva za obnovu dozvole za glifosat koje su podnijeli proizvođači. 

Kancerogeni učinci su uklonjeni, kao i upozorenja na opasnost, a veliku ulogu u procjenama imala je korporacija Monsanto.

Izvor: Agencije