Kanada na korak do legalizacije eutanazije

Kanada bi mogla postati jedna od samo nekoliko država koje neizlječivim pacijentima omogućavaju potpomognuto umiranje.

Vrhovni sud lani je odlučio da je neustavno krivično goniti ljekare koji bolesnicima pomognu da umru.

Kanadski parlament sada razmatra izmjenu zakona koji bi omogućio izbor. No, aktivisti smatraju da je potrebno učiniti više.  

Rod Crocker je volio letjeti. Proveo je više od 1.000 sati iznad Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Ali, prije dvije godine, zbog degenerativnog oboljenja kičme i meningitisa, ostao je paraliziran.

Mogućnost izbora

Sada živi u neprestanim bolovima. Smatra da bi osobe u njegovoj situaciji morale imati izbor da zatraže od liječnika da im pomogne da umru.

Donoseći presudu u slučaju žene koja je kasnije otišla u Švicarsku kako bi zakonito okončala život, Vrhovni sud Kanade naveo je da se liječnicima mora dozvoliti da neizlječivo bolesnima ili osobama koje žive u bolovima pomognu da umru.

Federalna vlada predložila je zakon koji je izazvao burne scene u Parlamentu. Zakon je prošao donji dom, ali još nije i gornji, Senat.

Ankete pokazuju da većina Kanađana podržava neki oblik potpomognutog umiranja za one koji žive u bolovima, pate od demencije ili fizički propadaju.

Zbog toga se dio aktivista protivi nacrtu zakona, za koji smatraju da nije dovoljan, te se nadaju da će ga Senat izmijeniti ili vratiti zakonodavcima na ponovno razmatranje.

Pogledajte više u videosnimku…

Izvor: Al Jazeera