Video: Muslimani SAD-a ne žele biti odbačeni

Političari i mediji fokusirani su na muslimane, islam i muslimansku zajednicu. “Ali naša zajednica je odbačena. Ne više”, poruka je kampanje Mpower Change.

“Ova kampanja je motivacijska prilika koja potiče američke muslimane da kažu da ovi izbori neće biti o nama, a bez nas”, poručuje Linda Sarsour, osnivačica kampanje.

“Mi ćemo govoriti, uzet ćemo učešće na različite načine. Želimo poručiti da izbori, ako se tiču nas, onda želimo učestvovati u njima”, dodaje ona.

Cilj kampanje je da se muslimani ohrabre da glasaju i ukažu na probleme na koje nailaze.

“Želimo da nas ljudi vide kao progresivnu zajednicu, koja zastupa prava svih ljudi”, poručuje Sarsour.

Izvor: Al Jazeera