Rusija ima zalihe nafte za 30-40 godina

Donskoy je objasnio da je u sadašnjoj situaciji važno razvijanje resursa (Reuters)

Zalihe nafte na tradicionalnim nalazištima u Rusiji dovoljne su za 30-40 godina uz sadašnji nivo proizvodnje, rekao je ruski ministar prirodnih resursa i ekologije Sergey Donskoy u intervjuu Komsomolskoj pravdi.

On je dodao da će zalihe nekonvencionalne nafte (škriljci) otkrivene u baženovskom bazenu u Zapadnom Sibiru i pojasu Volge i Urala i njima slični vremenom proširiti horizont osiguranja nafte.

Donskoy je objasnio da je u sadašnjoj situaciji važna, ne samo dostupnost prirodnih resursa, nego i kako se ti resursi razvijaju.

Ekonomski uslovi

Ranije se iz zemlje izvlačilo 30 posto tradicionalnih vidova korisnog goriva, a sada se, zahvaljujući novim tehnologijama, može dospjeti i do onih rezervi čije izvlačenje je moguće i rentabilno u sadašnjim ekonomskim uvjetima, ukazao je ministar.

On je kazao da se sada iskopavanja vrše na nalazištima na dubini tri do četiri kilometra. Pri tome, bušenje na većim dubinama, naročito na teritorijama Zapadnog Sibira, Povoložja i Prikaspijskog regiona može da osigura ozbiljne rezerve tečnih ugljikovodika.

Postoji još i arktičko polje i nalazišta na arktičkoj obali, gdje do eksploatacije nije došlo iz različitih razloga – klimatskih, tehnoloških, ekoloških.

I na kraju u mnogim zemljama sada sve više obraćaju pažnju na nekonvecionalne vidove nalazišta. Pored projekata gasa i nafte iz škriljaca postoje i gasni hidrati.

Niz zemalja ih sada aktivno istražuje i odobrava, rekao je Donskoy.

On je ukazao da Ministarstvo prirodnih resursa Rusije ne vidi ozbiljnu prijetnju ruskom naftnom sektoru od projekata za proizvodnju energenata iz škriljaca pri sadašnjim cijenama nafte.

Pad cijena nafte doveo je do toga da je eksploatacija nafte na pojedinim nalazištima ekonomski neisplativa, što je dovelo do sniženja tempa rasta njene proizvodnje.

To je zbog činjenice da je razvoj nalazišta škriljaca opravdano samo u slučaju visokih cijena nafte, jer je, u poređenju s tradicionalnim nalazištima, njihova proizvodnja skuplja, objasnio je Donskoy.

Početak proizvodnje

On je dodao da su rudničke kompanije u SAD napravile više od 4.500 bušotina, spremnih za eksploataciju.

Ali ipak te kompanije ne žure da počnu proizvodnju čekajući više cijene.

“U svakom slučaaju moramo prihvatiti izazov škriljaca”, nastavio je ministar.

Jedno od mogućih rješenja je razvoj kompanija orijentisanih na razvoj i primjenu novih tehnologija.

Međutim, to zahtijeva stvaranje odgovarajućih uvjeta, određenu saradnju države, korisnika podzemnih resursa i investitora, zaključio je ministar.

Izvor: Agencije