Muslimani Španije traže veća ustavna prava

Uprkos nepostojanju zvanične statistike, većina izvještaja ukazuje na porast broja onih koji prelaze na islam u Španiji.

Većinom žive na području Andaluzije, gdje zahtijevaju veća ustavna prava.

U gradiću Almodawar de Rio u pokrajini Cordoba postoji islamski centar. Ustvari, to je kuća u kojoj Hanif Escudero stanuje sa nekolicinom muslimana.

Dobar položaj

Hanif pripada drugoj generaciji španskih konvertita na islam. Ponosi se onim što je učinio njegov otac Mansur Escudero, jedan od naijstaknutijih muslimanskih misionara u Španiji.

“Hvala Bogu, prethodna generacija je ostvarila veliki uspjeh i omogućila da mi danas imamo prilično dobar položaj. No, mi ćemo se i dalje boriti da u potpunosti ostvarimo naša prava i izborimo još bolju poziciju”, ističe Escudero.

Hashim Cabrera pripada prvoj generaciji konvertita na islam u Španiji. Hashim je akademski slikar koji je prešao na islam prije trideset godina.

Kaže da nije bilo nimalo lako donijeti tu odluku, naročito zbog toga što potiče iz konzervativne katoličke porodice i živi u društvu koje još ignoriše islamski dio svoje historije.

“Činjenica da se neke stvari iz historije ponavljaju prilično je bolna. Postoje neke paralele između našeg sadašnjeg položaja i historije Maura na ovim prostorima. Naprimjer, ni jedni ni drugi nismo dobro došli ovdje. Također, smeta nam to što pojedine zajednice muslimana u svijetu ignorišu položaj španskih muslimana”, tvrdi Cabrera.

Zajedničke vrijednosti

Njegove osjećaje dijeli i Mariam Isabel Romero, direktorica Halal Instituta, koji izdaje certifikate za halal hranu. Taj posao smatra dijelom svoje borbe za ostvarivanje većih prava španskih muslimana.

“Pokušavamo ostalim dijelovima španskog društva objasniti da imamo zajedničke vrijednosti, kao što su pravo na dostojanstven život, pravo na slobodu vjeroispovijesti i ostala ljudska prava”, zaključila je Romero.

Većina konvertita na islam u Španiji će vam reći da nemaju problema kada je riječ o suživotu sa ostalim dijelovima španskog društva.

No, ipak izražavaju zabrinutost zbog neprijateljskog stava prema njima, koji svojim diskursom potiče ekstremna desnica, kao i žal zbog odvojenosti od ostatka islamskog svijeta.

Izvor: Al Jazeera