Turska odobrila pomoć za bh. vojsku

Ministar odbrane Republike Turske Ismet Yilmaz potpisat će sporazum i protokol u ime Turske (EPA)

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš je, u ime Vijeća ministara BiH, potpisala Sporazum o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske. Također je potpisan implementacijski protokol u vezi finansijske pomoći između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, javlja Anadolija.

Republika Turska je spomenutim sporazumom i implementacijskim protokolom odobrila novčanu pomoć za 2015. godinu u iznosu 3,3 miliona turskih lira (1.037.285,99 eura) za nabavku roba i usluga u turskim kompanijama namjenske industrije, a radi opremanja i modernizacije kapaciteta Oružanih snaga BiH (OS BiH).

Kontinuirana podrška

Jedan dio ovih sredstava koristit će se za troškove obuke i kurseva za pripadnike OS BiH u Republici Turskoj.

Ova pomoć predstavlja kontinuiranu podršku Turske u izgradnji kapaciteta OS BiH, kako tehničkih tako i unapređenja ljudskih potencijala i vještina pripadnika OS BiH.

Sporazum i implementacijski protokol su potpisani nakon provedene zakonske procedure, a u ime partnerske strane, ministar odbrane Republike Turske Ismet Yilmaz će ih potpisati do kraja 2015. godine u Ankari.

Izvor: Agencije