Ogromne razmjere korupcije u Evropskoj uniji

Malmstrom: Razmjere ovog problema u Evropi su ogromne, iako Švedska spada među države sa najmanjim problemima (Reuters)

Razmjere korupcije u Evropi su ogromne, zbog čega ekonomija Evropske unije godišnje gubi blizu 120 milijardi eura, saopćila je u ponedjeljak Evropska komisija.

Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmstrom napisala je u švedskom listu Goeteborgs-Posten da korupcija vrši eroziju povjerenja u demokratiju i da troši resurse legalne ekonomije.

Evropska komisija proučila je korupciju u svih 28 članica Unije.

“Razmjere ovog problema u Evropi su ogromne, iako Švedska spada među države s najmanjim problemima”, napisala je Malmstrom.

Komisija je napomenula da je prvi put sastavila ovakav izvještaj, koji obuhvata i preporuke za suzbijanje korupcije.

Dvije velike ankete

Evropska komesarka za unutrašnje poslove rekla je kako su u nekim državama sistemi javnih nabavki podložni prevarama, dok je u drugima problematično finansiranje stranaka, te da su teško pogođena općinska tijela.

U pojedinim državama pacijenti moraju plaćati mito za adekvatnu medicinsku brigu.

Studija obuhvata dvije velike ankete, koje su pokazale da tri četvrtine stanovnika EU-a smatraju da je korupcija raširena u njihovim državama.

Četiri od deset anketiranih poduzeća opisala su korupciju kao prepreku za poslovanje u Evropi.

Izvor: Agencije