U svijetu 36 miliona ljudi žrtve ropstva

U moderno ropstvo spadaju i prisilni rad, prisilni brak... (AFP)

Više od 35,5 milijuna ljudi diljem svijeta, odnosno 0,5 posto globalnog stanovništva, žrtve su modernih oblika ropstva, koje podrazumijevaju prisilni rad, prisilni brak i seksualnu eksploataciju, pokazuje istraživanje nevladine organizacije “Fondacija slobodnog kretanja” (Walk Free Foundation).

Samo u Europi više od 566.000 ljudi živi u modernom ropstvu, navodi se u izvještaju koji je objavljen u ponedjeljak, kako prenosi Tanjug.

U apsolutnim brojkama u svijetu listu takvih zemalja predvodi Indija s više od 14 milijuna žrtava, a slijede Kina, Pakistan, Uzbekistan i Rusija.

Na tih pet zemalja otpada čak 61 posto svih ljudi u svijetu koji su prisiljeni živjeti u ropstvu.

Ni Austrija nije imuna

Iza njih su Nigerija, Demokratska Republika Kongo, Indonezija, Bangladeš i Tajland.

U Mauritaniji, s četiri posto stanovništva, prisutan je najveći udio po broju stanovnika.

Kada je riječ o Europskoj uniji, najveći postotak ljudi u oblicima modernog ropstva prisutan je u Bugarskoj, Češkoj i Mađarskoj, ali ni druge zemlje nisu pošteđene ovog problema.

U Austriji, prema procjenama, ima oko 1.100 ljudi koji su žrtve.

U Europi na prvom mjestu se nalazi Turska, s procijenjenih 185.500 ljudi koji su žrtve modernog ropstva, u što spadaju prisilni rad, prisilni brak, seksualna eksploatacija.

“Svi mi polazimo od toga da je ropstvo zločin koji pripada prošlosti, ili da postoji samo u zemljama obilježenih ratom ili siromaštvom. Ovaj izvještaj pokazuje da se moderno ropstvo može naći u svakoj zemlji”, kazao je Andrew Forrest, predsjednik Fondacije.

Najmanje slučajeva na Islandu

Prema indeksu koji je Fondacija načinila, moderni oblici ropstva prisutni su u svih 167 zemalja koje su obuhvaćene istraživanjima.

Najmanji broj prisutan je na Islandu, u Irskoj i Luksemburgu.

Osim Sjeverne Koreje, sve države su pokrenule inicijative za usvajanje zakona za kažnjavanje pojedinih oblika suvremenog ropstva, prenosi Srna.

U usporedbi s prošlogodišnjim izvješćem, ove godine je zabilježen rast od 20 posto.

Moderno ropstvo je vrlo unosan posao, jer donosi više od 32 milijarde dolara prihoda osobama koje se bave ovim kaznenim djelom.

Izvor: Agencije