Kampanja protiv nasilja u S. Arabiji

“Neke stvari se ne mogu sakriti”, slogan je prve reklame u historiji Saudijske Arabije protiv porodičnog nasilja.

Kampanja ima cilj osigurati pravnu zaštitu žena i djece žrtava nasilja.

“Broj pretučenih žena u Saudijskoj Arabiji mnogo je veći nego što se misli”, piše u popratnom tekstu kampanje koja Saudijce i Saudijke ohrabruje da prijave slučajeve nasilja.

Nepoznavanje prava

U Saudijskoj Arabiji je svaka šesta žena zlostavljana verbalno, fizički ili emocionalno svakoga dana, a 90 posto zlostavljača su supružnici ili očevi.

Prema istraživanjima Nacionalnog programa za porodičnu sigurnost većina žena nije svjesna svojih prava.

“Naš cilj i naše nade za ovu kampanju jesu da se poveća dijalog o temi nasilja nad ženama. A dijalog, naravno, dovodi do akcije. Naš cilj je da društvo zna da je nasilje neprihvatljivo. Educiramo ljude šta trebaju raditi kada se suoče sa nasiljem. Kako se nositi s tim? Šta oni mogu učiniti? To je glavni cilj”, kaže Banderi Abdulrahman Al Faisall iz Fondacije kralj Khalid

Diskriminacija žena

Selwa al-Hazzaa, članica Saudijskog parlamenta, navodi da u Saudijskoj Arabiji i zaljevskim zemljama nasilje i dalje prevladava.

“Glavni razlog je diskriminacija žena. Često ženu smatraju inferiornom i sve dok takvo shvaćanje postoji, a mediji ne smiju govoriti o tome, taj problem će se nastaviti”, dodaje ona.

Aktuelni saudijski kralj Abdullah posljednjih je godina blago oslabio stroga pravila za žene u toj zemlji.

Žene su u Saudijskoj Arabiji pravo glasa dobile tek 2011. godine, a moći će ga iskoristiti na lokalnim izborima 2015. godine.

Također, najavljeno je da će ženama biti dopušteno baviti se pravom.

Međutim, brojne restrikcije za žene u Saudijskoj Arabiji su i dalje na snazi.

Ne smiju voziti, ograničene su im mogućnosti zapošljavanja, a zemlju ne mogu napustiti bez dopuštenja oca ili supruga.

Prije dvije godine uveden je i sistem kojim muški član porodice SMS-om biva obaviješten o kretanjima žene.

Izvor: Al Jazeera


Više iz rubrike Svijet
POPULARNO