Smanjena emisija štetnih gasova u EU

Evropska povjerenica za klimu Connie Hedegaard smatra smanjenje emisije CO2 zadivljujućim rezultatom (AP)

Učesnici sistema trgovine emisijama gasova sa efektom staklene bašte (EUETS) smanjili su emisiju za više od dva posto u 2011. godini.

Emisija je smanjena na 1,889 milijardi tona ekvivalenta ugljendioksida (CO2), izjavila je u utorak evropska povjerenica za klimu Connie Hedegaard u Briselu, ističući da je to “zadivljujući” rezultatat.

Sistemom ETS obuhvaćeno je više od 12.000 elektrana i različitih fabrika u 27 zemalja Evropske unije, kao i u Norveškoj i Lihtenštajnu. 

Trgovina štetnim gasovima

Učesnici ETS-a su 2010. godine povećali emisiju štetnih gasova za 3,2 posto na 1,932 milijarde tona ekvivalenta CO2 prema 1,873 milijardi tona u 2009. godini. 

Države trguju emisijom štetnih gasova tako što svoj “višak” mogu prodati nekom drugom u sistemu. 

Trgovina emisijama štetnih gasova jedan je od osnovnih mehanizama Protokola iz Kyota.

Učesnici trgovanja, smanjujući svoju emisiju, mogu prodati “višak” drugom učesniku, zainteresiranom za kupovinu kako bi ispunio preuzete obaveze. 

Kvote za emisije štetnih gasova se u vidu različitih instrumenata kotiraju na nekoliko nacionalnih i regionalnih trgovinskih sistema, među kojima je najrazvijeniji Evropski sistem trgovine emisijama gasova s efektom staklene bašte.

Do 2020. godine sve dozvole određivat će se na evropskom nivou umjesto, kao do sada, na nacionalnom.

Izvor: Agencije