EU: Smanjiti troškove zapošljavanja

Mladi sve teže dolaze do posla (SmartGalleries)
Mladi sve teže dolaze do posla (SmartGalleries)

Ministri zemalja članica Evropske unije (EU) zaduženi za rad i socijalna pitanja razgovarali su u Briselu o stanju na tržištu rada u EU i pozvali da se manje oporezuje rad i smanje troškovi zapošljavanja.

Evropsko vijeće je u zaključcima pozvalo zemlje članice da poslodavcima smanje troškova zapošljavanja “preusmjeravanjem poreza sa rada prema područjima koja su manje štetna za rast zaposlenosti, a da istodobno pažljivo razmotre adekvatnost i održivost sistema socijalne zaštite, smanjivanjem troškova zapošljavanja kroz rješavanje poreznog klina i reformiranjem pretjerano krutog radnog zakonodavstva kako bi se olakšao pristup tržištu rada onima koji su izvan njega, poticanjem da neprijavljeni rad pretvori u redovito zaposlenje i, tamo gdje je potrebno, da se revidira mehanizam za određivanja plata kako bi što bolje odražavao razvoj produktivnosti”.

EU i Hrvatska imaju iste probleme koje sa sobom donosi starenje stanovništva.

Vijeće je također pozvalo zemlje članice da se pozabave “neprihvatljivo visokom nezaposlenošću mladih” kroz sveobuhvatne akcije, kako bi se osigurao prelaz od škole prema poslu.

EU ima više od 23 miliona nezaposlenih, a posebno teška situacija je sa zaposlenošću mladih, kojih je više od pet miliona bez posla.

Hrvatski ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić, koji je skupu prisustvovao kao proatrač, na pitanje novinara nakon sastanka namjerava li Hrvatska produživati radni vijek podizanjem dobi za odlazak u penziju, rekao je da to za sada nije u planu i da će se i dalje odlaziti u penziju sa 65 godina.

Mrsić je dodao da EU i Hrvatska imaju iste probleme koje sa sobom donosi starenje stanovništva i da će se zbog toga morati mijenjati penzioni sustavi kako bi bili održivi.

Izvor: Agencije


Povezane

Milionima mladih ljudi u Evropi potrebna je pomoć kada su u pitanju zapošljavanje i osiguravanje egzistencije. Broj nezaposlenih mladih već ruši sve rekorde. Na prostoru Unije iznosi 22 posto, s tim da je njihov procenat u Španiji 49, a u Grčkoj 46 posto. Jedno od rešenja koje u srcu ujedinjene Evrope sve više naglašavaju jeste […]

Više iz rubrike Svijet
POPULARNO