Broj abortusa u SAD-u u stalnom padu

Godišnje se broj abortusa smanjuje za blizu pet posto među ženama starosti od 15 do 44 godine (Reuters)

Broj izvršenih abortusa u stalnom je padu u Sjedinjenim Američkim Državama u posljednje tri godine, a smanjuje se i broj tinejdžerskih abortusa, prenosi agencija Bloomberg.

Na godišnjem nivou broj abortusa u SAD-u iznosi nešto više od 784.000 ili blizu 17 posto svih trudnoća, ali se ti podaci ne smatraju potpunim, jer podatke nije dostavila California, koja ima visok procenat abortusa, pa je procjena da je pravi broj veći od milion.

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), čije je sjedište u Atlanti, godišnje se broj abortusa smanjuje za blizu pet posto među ženama starosti od 15 do 44 godine.

Najmanje abortusa je zabilježeno u Mississippiju, četiri na 1.000 žena koje bi mogle roditi, što se objašnjava time što ta država ima samo nekoliko klinika gdje je to moguće uraditi.

Nivo država

U New Yorku je istovremeno zabilježeno osam puta više abortusa.

Najmanje abortusa vrše bjelkinje, 8,5 prekida trudnoće na 1.000 potencijalnih trudnoća, dok je kod Afroamerikanki taj broj četiri puta veći.

U latinoameričkoj populaciji izvrši se 19 abortusa na 1.000 žena koje su u godinama kada bi mogle roditi.

Od 1973. godine, kada je pitanje abortusa prebačeno sa federalnog na nivo država, izvršeno je skoro 50 miliona nasilnih prekida trudnoće u SAD-u.

Sada je abortus nelegalan u 30 država, dok je u 20 on dozvoljen, u slučajevima silovanja, incesta ili kada je zdravlje žene ugroženo.

Izvor: Agencije