Bashir objavio prekid borbe

Izbjeglice iz Južnog Kordofana (Al Jazeera)

Sudanski predsjednik Omar al-Bashir objavio je jednostrani prekid vatre u vilajetu Južni Kordofan na dvije sedmice.

On je negirao postojanje masovnih grobnica i kršenja ljudskih prava u tom vilajetu, što su tvrdile neke organizacije.

Južni Kordofan je jedini naftni vilajet koji pripada Sjeveru. Nalazi se na krajnjem jugu države, na granici s novom državom Južnim Sudanom, koji je postao nezavisan u julu ove godine.

Status Južnog Kordofana je trenutno nepoznat, budući da u jednom dijelu živi većina stanovnika koja podržava Južni Sudan. Okrug na zapadu vilajeta Abjej je demilitarizirana zona i posebna administrativna jedinica.

U obraćanju skupu Narodne uprave u Kadukliju, prijestonici Južnog Kordofana, sudanski predsjednik odbacio je mogućnost ulaska stranih organizacija u vilajet.

Rekao je da njegova vlada neće prihvatiti nikakav protokol osim sporazuma o općem miru.

Mobilizacija mladića

Dodao je da je mobilizacija mladića iz vilajeta Južni Kordofan i Plavog Nila u sudansku vojsku obavljena prema uvjetima oružanih Sudana i sigurnosnih mjera koje su usvojili vlade i narodni pokret u Naivaši.

Ovim mirovnim sporazumom je okončan Drugi sudanski građanski rat. Sklopljen je 9. jula 2005. godine između vlade Sudana, s jedne, i Narodnog pokreta za oslobođenje Sudana, sa druge strane, u mjestu Naivaša u Keniji.

Osim prekida sukoba, sporazum je garantirao demokratsko rješenje konflikta i jednaku podjelu nafte na zaraćenim prostorima.

Ovim sporazumom omogućena je autonomija za Južni Sudan, kao i mogućnost provođenja referenduma o eventualnoj nezavisnosti.

Bashir je naglasio da njegova vlada poštuje javne konsultacije vilajeta Plavi Nil i Južni Kordofan, ukazujući da je vlast i bogatstvo moguće podijeliti samo “na osnovu protokola vlasti i prethodne evidencije dobara”.

Odluka je donesena nakon deklaracije koju je usvojio Narodni pokret, a u kojoj se navodi da se dijalog s vladom i narodnom konferencijom može nastaviti samo ukoliko se usvoji okvirni sporazum iz Adis Abebe.

Dijalog bi se vodio van Sudana, pod pokroviteljstvom visokih predstavnika Afričke unije (AU), predvođenih Thabom Mbekijem.

Prihvaćena inicijativa

U deklaraciji se navodi da se Pokret čvrsto drži stava o “zalaganju za pravedan i sveobuhvatan mir, demokratsku tranziciju, novi državni projekat u koje će se uključiti sve zainteresirane strane”. Pokret je izrazio spremnost za svako pravedno i općeprihvaćeno rješenje.

Sudanska vlada je prošle sedmice objavila da prihvata inicijativu koju je predložio premijer Etiopije Meles Zenawi kako bi se prevazišla kriza u vilajetima Plavi Nil i Južni Kordofan.

Nakon razgovora s predsjednikom Bashirom u Hartumu, Zenawi je istakao da je cilj njegove inicijative “iznalaženje mirnih rješenja koja će zadovoljiti sve strane u Sudanu i na jugu”, ukazujući na to da su u razgovorima ponuđena rješanja koja su jednako u interesu Sudana, Južnog Sudana i Etiopije.

U Južnom Kordofanu došlo je do sukoba između snaga sudanske vlade i jedinica vojske Narodnog pokreta za oslobođenje Južnog Sudana.

Napetost u vilajetu Plavi Nil raste zbog prisustva vojnika Sjevernog Sudana, lojalnih Južnom Sudanu.

Sukobljene strane u Južnom Kordofanu potpisale su okvirni sporazum, uz posredovanje AU, u prijestonici Etiopije Adis Abebi 28. jula, koji predviđa prekid rata u tom vilajetu.

Ujedinjeni narodi (UN) procjenjuju da je, usljed žestokog granatiranja i borbi između sudanske vojske i boraca Južnog Kordofana, iz ovog područja iselilo oko 70.000 ljudi.

Izvor: Al Jazeera