Više od 12 miliona ljudi bez državljanstva

Pripadnici naroda Rohingja (na fotografiji), koji žive u Mijanmaru, su bez državljanstva (Reuters)

Ujedinjeni narodi su upozorili da oko 12 miliona ljudi širom svijeta nema državljanstvo bilo koje zemlje i da su im zbog toga uskraćena osnovna ljudska prava.

Ovaj problem najizraženiji je u Jugoistočnoj Aziji, Centralnoj Aziji, Istočnoj Evropi, Bliskom istoku i Africi.

Države sa najvećim brojem stanovnika bez državljanstva su Estonija, Irak, Kenija, Latvija, Burma, Nepal, Sirija i Tajland.

“Ovim ljudima očajnički je potrebna pomoć jer žive u nekoj vrsti pravnog zaborava iz najgoreg košmara. Pored toga što su izloženi stresu, efekat marginalizacije cijelih grupa ljudi iz više generacija stvara problem i u društvu u kojem žive a ponekad je to i izvor sukoba”, rekao je Visoki komesar UN za izbjeglice (UNHCR) Antonio Guterres.

Bez potpisa

Ljudi bez državljanstva suočavaju se sa cijelim nizom problema, uključujući vlasništva nekretnina, otvaranje bankovnog računa, pravnog stupanja u brak ili prijava rođenja djeteta.

Neki čak završe u zatvoru na duži period jer ne mogu dokazati ko su i odakle dolaze.

Samo 66 država je do sada potpisalo Konvenciju iz 1954. kojom se apatridima garantuju minimalni standardi, a tek 38 država su dio Konvencije iz 1961. koja pruža pravni okvir državama da smanje broj ljudi bez nacionalnosti.

“Nakon 50 godina, ove konvencije su privukle samo mali broj država”, dodaje Guterres, te ističe da je sramotno da danas milioni ljudi žive bez nacionalnosti – osnovnog ljudskog prava.

Međutim, proteklih mjeseci su Hrvatska, Panama, Filipini i Turkmenistan potpisali jednu od ove dvije konvencije, saopćio je UNHCR.

Ljudi mogu ostati bez državljanstva iz brojnih razloga, kao što je raspad države, koji se desio Sovjetskom Savezu i bivšoj Jugoslaviji. Također, jedan od razloga je osnivanje novih država nakon odlaska kolonijalnih sila, što se dešavalo u Africi i Aziji.

Bez državljanstva su narod Rohingja u Mijanmaru, neka plemena na Tajlandu, romske grupe u Evropi i narod Bidun koji živi u državama Perzijskog zaljeva.

Izvor: Agencije