Do 2600. godine „izumrijet će“ stanovnici BiH

Stanovnici Bosne i Hercegovine mogli bi izumrijeti za samo 500 do 600 godina, navode predviđanja o svjetskoj populaciji UN-a, a koje prenosi The Economist.

Prema podacima UN-a, u 83 zemlje svijeta postoji problem s natalitetom. U tim zemljama, među kojima je i Bosna i Hercegovina, žene neće roditi dovoljno kćeri da ih nadomjeste ako se ne poveća nivo plodnosti, to jest broj rođene djece po jednoj ženi.

Tako bi stanovnici BiH mogli potpuno „nestati” između 2500. i 2600. godine.

„Štrajk“ protiv braka

Kako navodi The Economist,  mnoge žene u bogatijim dijelovima Azije vode svojevrstan štrajk protiv braka i preferiraju samački život.

Prema današnjem nivou plodnosti, naprimjer, očekivalo bi se da grupa od 1.000 žena u Hong Kongu rodi samo 547 djevojčica. (Dakle, koristeći demografski način izražavanja, Hong Kong ima „neto procenat razmnožavanja“, to jest procenat rođenih kćerki po jednoj ženi od samo 0,547.) Ako se ništa ne promijeni, tih 547 kćeri naslijedilo bi samo 299 njihovih kćeri…

Prema ovoj računici, u 25 generacija u Hong Kongu, gdje sada živi 3,75 miliona žena, populacija ljepšeg spola svela bi se na samo jednu ženu. S obzirom da je u Hong Kongu prosječna dob porodilja 31,4 godine, posljednja žena bi se u toj zemlji trebala roditi 2798. godine.

Ovo je mnogo godina poslije susjedne države Macau, koja ima veći nivo plodnosti, ali mnogo manji broj stanovnika.

Prema istoj logici, populacije Japana, Njemačke, Rusije, Italije i Španije izumrijet će prije kraja sljedećeg stoljeća. Čak je i Kini, zemlji sa 3.700-godišnjom historijom, preostalo još samo 1.500 godina – ako se današnji trendovi nastave.

Brazil je država koja će najduže “preživjeti“. Prema sadašnjim trendovima, brazilske žene trebale bi, prema podacima UN-a, izumrijeti tek za 3.000 godina.

Novi trendovi

Uloga žena i tradicionalnog porodičnog života znatno se mijenja i na Istoku i na Zapadu.

Prva promjena je da se brak sklapa kasnije, često mnogo kasnije nego u prošlosti. U najbogatijim dijelovima Azije – Japan, Tajvan, Južna Koreja i Hong Kong – prosječna dob za sklapanje braka je 29 do 30 godina za žene a 31 do 33 godine za muškarce. U mnogim azijskim društvima od žena se tradicionalno očekivalo da se udaju mnogo ranije.

U Americi se žene udaju oko 26. godine života, a muškarci oko 28. godine. Ako se uzme u obzir period zajedničkog predbračnog života, koji je uobičajen na Zapadu, ali ne i na Istoku, jaz između Istoka i Zapada je još veći. U nekim istočnoazijskim zemljama, prosječna starosna dob za sklapanje braka je porasla za pet godina u tri decenije.

Druga promjena je da određene grupe ljudi uopće ne sklapaju brakove. U 2010. Godini trećina Japanki na pragu tridesete bile su neudate. Možda pola od njih, ili čak više od toga, nikada se neće udati. Iste godine je 37 posto Tajvanki starih 30 do 34 godine bilo neudato, kao i 21 posto njihovih sunarodnjakinja starih između 35 i 39 godina.

U poređenju s ovim, u Americi i Velikoj Britaniji ima samo 13 do 15 posto neudatih žena u kasnim 30-im godinama. Ako neudate žene pređu 40. godinu života, velika je vjerovatnoća da se neće udati niti roditi dijete.

Upadljiva pojava

Izbjegavanje braka među azijskim ženama je nova i upadljiva pojava. Prije samo 30 godina samo 2 posto žena u većini azijskih zemalja je bilo neudato. Sada ih je oko 20 posto više. Na Tajlandu je 1980. godine bilo 7 posto neudatih žena starijih od 40 godina, a 2000. godine ih je bilo 12 posto. U Južnoj Koreji mladići se žale da su žene na  „bračnom štrajku“.

Postoji historijski presedan za umanjen nivo sklapanja brakova. Ovaj trend bio je aktuelan u Irskoj krajem 19. stoljeća te u Americi i većini Evrope 1930-ih. Između 1945. i 1970. godine u Americi i Evropi sklapalo se mnogo više brakova.

Ali, američki i evropski trendovi u ovom razdoblju bili su drugačiji od skorijeg stanja u Aziji. Ono što je specifično za Aziju je da su dok je azijska privreda cvjetala ljudi sklapali manje brakova nego ranije, kada nisu živjeli u izobilju. A ako se Azija nastavi bogatiti, vjerovatno će biti sve manje onih koji će se opredijeliti za brak.

Izvor: Al Jazeera, agencije