Nova kriza Murdochovog carstva

Medijsko carstvo Ruperta Murdocha opet se suočava sa krizom, nakon objave navoda da su šefovi njegove ključne američke publikacije, The Wall Street Journala,  napuhali tiraže svog evropskog izdanja tajno kupujući primjerke svog vlastitog lista.

Nakon izvještaja britanskog Guardiana da je Journal navodno provlačio novac kroz holandsku konsultantsku kuću Executive Learning Partnership (ELP), koja je zatim kupovala hiljade primjeraka novina za oko pet centi po primjerku,Journal je potvrdio da je njegov evropski izdavač dao ostavku.

Guardian je naveo da je ELP zatim novine besplatno davao studentima.

Džentlmenski dogovor

U izvještaju Journala navodi se da je izdavač Andrew Langhoff dao ostavku nakon što je internom istragom utvrđeno da je pokušao utjecati na sadržaj lista da bi učinio uslugu partneru u dogovoru o tiražu.

Međutim izvještaj ovog lista se razlikuje od izjave njegovog vlasnika, News Corpove podružnice Dow Jones, u čijem se saopćenju navodi da Langhoffova ostavka nije povezana sa njegovim dogovorom o tiražu sa holandskim konsultantima ELP.

Dow Jones je saopćio da je novinski tiraž bio „sasvim transparentan i potvrđen“.

Međutim, u izvještaju Guardiana navodi se da je Dow Jones „zapravo kupovao novine novcem samog Journala“.

U decembru 2007., Murdochov News Corp  je kupio Dow Jones i od tada marljivo radio na povećavanju tiraža.

The Wall Street Journal je američko zlato Murdochovog globalnog medijskog carstva, koje je znatno uzdrmano skandalom oko prisluškivanja i podmićivanja policije u Velikoj Britaniji, zbog kojeg su mnogi direktori primorani da daju ostavke.

Sada se postavlja pitanje da li je, žudeći za većim tiražem, list prešao novinarsku granicu između reklamnog i uredničkog sadržaja.

Objavljujući Langhoffov odlazak u utorak, Dow Jones je rekao da bi se zbog njegovih veza sa ELP-om mogao „stvoriti utisak da komercijalne veze mogu utjecati na uredničke odluke“, te da je Langhoff dao otkaz zbog „primjećenog  kršenja uredničkog integriteta“ – a ne zbog dogovora o tiražu.

Laskavi tekstovi

Guardian navodi da je prošlog aprila Dow Jones ELP-u ponudio besplatan reklamni prostor i „minimum tri specijalna izvještaja“.

The Wall Street Journal je saopćio da su tekstovi povezani sa ELP-om objavljeni u njegovom evropskom izdanju prošlog oktobra i u martu.

Journal je potvrdio da je ELP-u obećao članke koji ga prikazuju u dobrom svjetlu tokom prošlogodišnjih pregovora. List je naveo da je dogovor sa ovom konsultantskom kućom bio dijelom šireg programa organizacije seminara i drugih događaja, te distribucije lista naveliko po univerzitetima.

Izvori: Al Jazeera i agencije