Svijet

Najavljeno je kako će se nova uredba orijentirati na klasifikaciju rizičnih regija na osnovu liste Evropske agencije za zdravstvo.

11 May 2021