AI za vođenje poslovanja koristi osam posto evropskih kompanija

Najveći udio kompanija sa 10 ili više zaposlenih, koji koriste AI tehnologije, bio je u Danskoj, Finskoj i Luksemburgu, a najmanji u Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj i Mađarskoj.

Dok u Danskoj 15,2 posto kompanija koristi AI za upravljanje, u Rumuniji ih je samo 1,5 posto (Dado Ruvić / Reuters - Illustration)

Umjetna inteligencija je korištena za vođenje poslovanja u osam posto kompanija sa 10 ili više zaposlenih u Evropskoj uniji prošle godine, objavio je Eurostat.

Kancelarija Evropske unije zadužena za statistiku ističe da je najveći udio kompanija sa 10 ili više zaposlenih, koji koriste AI tehnologije, bio u Danskoj (15,2 posto), Finskoj (15,1 posto) i Luksemburgu (14,4 posto).

Najlošije stanje u Rumuniji

S druge strane, najniži udio je zabilježen u Rumuniji (1,5 posto), Bugarskoj (3,6 posto) te Poljskoj i Mađarskoj (po 3,7 posto).

Umjetna inteligencija se odnosi na sisteme koji koriste tehnologije kao što su potraga za tekstovima, prepoznavanje govora, generiranje prirodnog jezika, mašinsko učenje i duboko učenje za prikupljanje ili korištenje podataka za predviđanje, preporuke ili odlučivanje, prenosi Tanjug.

Izvor: Agencije