Vrhovni sud SAD-a odbio ponudu Wikipedije da ospori nadzor NSA

Sud je odbio saslušati ponudu operatera internet enciklopedije da ponovo pokrene tužbu protiv Agencije za nacionalnu sigurnost kojom namjerava osporiti pravo na masovni online nadzor.

Tužba je proglasila 'mrežu za nadzor' nezakonitom invazijom na privatnost Amerikanaca (Reuters)

Vrhovni sud SAD-a odbio je saslušati ponudu operatera internet enciklopedije Wikipedia da ponovo pokrene tužbu protiv Agencije za nacionalnu sigurnost (NSA) kojom namjerava osporiti pravo na masovni online nadzor.

Odbijajući žalbu Fondacije Wikimedia, sudije su odbacile tužbe nižeg suda na osnovu vladine tvrdnje o onome što se naziva privilegija državnih tajni, a što je pravna doktrina koja može zaustaviti sudske sporove ako bi otkrivanje određenih informacija ugrozilo nacionalnu sigurnost SAD-a, prenosi Tanjug, pozivajući se na Reuters.

Fondacija Wikimedia, koju zastupa Američka unija za građanske slobode, podnijela je tužbu 2015. godine kojom osporava zakonitost NSA-ovog nadzora stranih ciljeva kroz “nesumnjivo prikupljanje i pretragu internet saobraćaja na linijama za prijenos podataka koji ulaze i izlaze iz SAD-a”.

NSA je agencija u okviru Ministarstva odbrane odgovorna za američku kriptografsku i komunikacijsku obavještajnu sigurnost.

‘Mreža za nadzor’ kao nezakonita invazija

Američka vlada je saopćila da je praćenje NSA dozvoljeno amandmanom na savezni zakon iz 2008. godine, pod nazivom Zakon o nadzoru stranih obavještajnih službi.

Tužba je proglasila “mrežu za nadzor“ nezakonitom invazijom na privatnost Amerikanaca, čime se narušava Prvi amandman američkog Ustava, koji štiti slobodu govora, kao i Četvrti amandman, koji zabranjuje nerazumne pretrese i zapljene.

Wikimedia je uporedila presretanje svojih komunikacija od NSA sa “zapljenom i pretragom matičnih knjiga najveće biblioteke na svijetu”.

Četvrti okružni apelacioni sud SAD-a, sa sjedištem u Richmondu u Virginiji, 2021. godine podržao je odbacivanje slučaja, zaključivši da se NSA ispravno pozivala na privilegiju državne tajne, što znači da se parnica ne može nastaviti, jer bi otkrivanje detalja o nadzoru moglo naštetiti operacijama američkih obavještajnih službi.

Vrhovni sud SAD-a je počeo i saslušanje argumenata u slučaju koji bi mogao oslabiti pravni štit internet kompanija od širokog spektra tužbi.

Izvor: Agencije