Digitalizirane firme u pandemiji bolje prošle

Digitalizirane firme su u prosjeku bile produktivnije, inovativnije, bilježile su brži rast i isplaćivale veće zarade, potvrdila je Evropska investicijska banka.

Finska i Malta su dvije države koje su najdalje otišle kad je digitalizacija u pitanju, a slijede ih Danska, Austrija, Nizozemska i Švedska (Arhiva)

Digitalizirane firme su u pandemiji bolje prošle od onih koje to nisu, pokazao je izvještaj od digitalizaciji Evropske investicijske banke (EIB), na koji se poziva agencija Beta.

Navedeno je kako je gotovo polovina firmi u Evropskoj uniji investirala u digitalizaciju kao odgovor na pandemiju.

“Tokom pandemije digitalna transformacija je često bila presudna za opstanak firmi i ubrzala je transformaciju evropske privrede”, rekao je Ricardo Mourinho Felix, potpredsjednik EIB-a.

Prema njegovim riječima, kriza je primorala mnoge firme da zaustave složenije procese digitalizacije, ali je sa ulaskom u “novu normalnost” od ključnog značaja da se ti procesi ponovo počnu i da se ubrza tempo napredne digitalne transformacije u EU.

Finska i Malta najnaprednije

Prema izvještaju EIB-a, digitalizirane firme su u prosjeku bila produktivnije, inovativnije, bilježile su brži rast i isplaćivale veće zarade. Ipak, uz napredak digitalizacije povećao se i digitalni jaz u Evropi.

Među firmama u Uniji njih 26 posto nije investiralo u digitalnu transformaciju, jer je njima bila potrebna veća podrška da bi održali konkurentnost i izbjegli zaostajanje tokom privrednog oporavka.

Prema izveštaju EIB-a za prošlu godinu, Finska i Malta su dvije države koje su najdalje otišle kad je digitalizacija u pitanju, a slijede ih Danska, Austrija, Nizozemska i Švedska.

Izvor: Agencije