Članice EU-a znatno kasne s uvođenjem 5G mreža

Revizori Evropske unije ukazuju kako su 5G usluge nužne za širok raspon aplikacija koje se upotrebljavaju u brojnim sektorima ekonomije i svakodnevnom životu građana.

Evropska unija će izdvojiti do 400 milijardi eura za razvoj 5G mreža (EPA)

Članice Europske unije znatno kasne s uvođenjem 5G mreže, čime se dovodi u pitanje ostvarenje ciljeva Unije u području pristupa i pokrivenosti te je potrebno stvoriti novi poticaj za ubrzanje uvođenje tih mreža, poručili su iz Europskog revizorskog suda (ECA).

Revizori su procjenjivali je li potpora EU-a državama članicama učinkovito pridonijela postizanju pravodobne implementacije sigurnih 5G mreža u svim zemljama EU-a te su pozvali na stvaranje novih poticaja za 5G, kao novog svjetskog bežičnog standarda za mobilne mreže, javlja Hina.

“Države članice znatno kasne s uvođenjem 5G mreža, čime se dovodi u pitanje ostvarenje ciljeva EU-a u području pristupa i pokrivenosti 5G mrežama. Istodobno je potrebno uložiti dodatne napore u rješavanje sigurnosnih pitanja u vezi s uvođenjem 5G mreža na dosljedan i usklađen način”, smatraju revizori.

Podsjećaju kako su 5G usluge nužne za širok raspon aplikacija koje se upotrebljavaju u brojnim sektorima gospodarstva Unije i svakodnevnom životu građana.

Značajan doprinos ekonomiji

Revizori ECA-e su procijenili da bi doprinos 5G mreža BDP-u Europske unije u razdoblju 2021- 2025 mogao dosegnuti do 1.000 milijardi eura, uz potencijal za otvaranje ili preobrazbu do 20 miliona radnih mjesta.

Ipak, upozoravaju da 5G mreže, osim što donose brojne mogućnosti za rast, donose i određene rizike – od ograničenog broja dobavljača koji mogu uspostaviti 5G mreže i njima upravljati, što dovodi do veće ovisnosti o takvim dobavljačima, pa do većih rizika povezanih s utjecajem “neprijateljskih državnih aktera”.

Podsjećaju da je Europska komisija u akcijskom planu iz 2016. odredila 2025. kao godinu roka za uvođenje 5G mreža u svim gradskim područjima i duž glavnih prometnih pravaca u EU, a u ožujku 2021. utvrdila i dodatnu ciljnu vrijednost tj. pokrivenost cijelog područja EU-a 5G mrežama do 2030.

“Samo polovica država članica je te ciljeve uključila u svoje nacionalne strategije za 5G mreže. Komisija podupire države članice u postizanju tih ciljeva različitim inicijativama, smjernicama i financijskim sredstvima, ali nikada nije jasno utvrdila očekivanu razinu kvalitete 5G usluga. To bi moglo izazvati nejednakosti u pristupu 5G uslugama i njihovoj kvaliteti na razini cijelog EU-a, čime bi se ‘digitalni jaz’ dodatno povećao”, primijetili su revizori.

U Europskoj uniji će se izdvojiti do 400 milijardi eura za razvoj 5G mreža kako bi se pružila potpora budućem gospodarskom rastu i konkurentnosti. No, kako članice zaostaju za uvođenjem, EU je još daleko od iskorištavanja prednosti koje 5G mreže nude, poručila je  Annemie Turtelboom, članica ECA-e zadužena za izvješće.

“Pristup koji države članice primjenjuju na sigurnost 5G mreža, osobito potreba za usklađenim djelovanjem, i dalje je strateški važan za tehnološku suverenost EU-a i jedinstveno tržište”, upozorila je.

Rokovi neće biti ostvareni

U izvješću ECA-e o 5G mrežama u EU navodi se da samo četiri članice – Cipar, Litva, Malta i Portugal – nisu ispunile prijelazni cilj za 2020. prema kojemu najmanje jedan veliki grad treba imati pristup 5G mrežama, ali i da mnoge zemlje EU-a ne ostvaruju zadovoljavajući napredak u uvođenju 5G mreža.

Stoga se, prema procjenama EK, očekuje vjerojatnost ostvarenja cilja u EU za 2025. i to u 16 zemalja EU-a, od kojih je u 11 ta vjerojatnost ostvarenja na “srednjoj razini” – Austrija, Češka, Estonija, Njemačka, Irska, Litva, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal i Slovenija, dok je u ostalih pet ta vjerojatnost “mala” – Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar i Grčka.

“Do studenoga 2021. čak još 23 države članice nisu prenijele relevantnu direktivu EU-a u nacionalna zakonodavstva, kojom se, uz ostalo, utvrđuju rokovi za dodjelu pionirskih frekvencijskih pojaseva 5G mreže. Trenutačnom brzinom uvođenja ciljevi utvrđeni za ovo desetljeće vrlo vjerojatno se neće ostvariti”, ističu revizori.

Izvor: Agencije