Milijarda eura za evropske superračunare

Superračunari su pokretačka snaga digitalne privrede (EPA)
Superračunari su pokretačka snaga digitalne privrede (EPA)

Evropska komisija u srijedu je predložila ulaganje milijardu eura u infrastrukturu za vrhunske evropske superračunare do 2020. godine.

Komisija navodi da je taj prijedlog ključan za konkurentnost i nezavisnost EU-a u okviru podatkovne privrede s obzirom na to da evropski naučnici i industrija svoje podatke danas sve više obrađuju izvan EU-a jer vrijeme kalkulacije dostupno u EU-u ne zadovoljava njihove potrebe.

Zbog tog manjka nezavisnosti ugroženi su privatnost, zaštita podataka, poslovne tajne i vlasništvo nad podacima, posebno u slučaju osjetljivih aplikacija.

U okviru nove pravne strukture finansiranja, pod nazivom “zajednički poduhvat EuroHPC” izgradit će se vrhunska infrastruktura za računarski sistem visokih performansi (HPC) u cijeloj Evropi. Osim toga, EuroHPC-om podržat će se program istraživanja i inovacija za razvoj tehnologija, hardvera i softvera koji bi se upotrebljavali na tim superračunarima.

Doprinos EU-a zajedničkom poduhvatu EuroHPC iznosit će približno 486 miliona eura, a države članice i pridružene zemlje uložit će sličan iznos. Ukupno bi se do 2020. uložila milijarda eura javnih sredstava, a uz to bi privatni članovi inicijative uložili doprinose u naturi.

Pokretačka snaga digitalne privrede

“Superračunari su pokretačka snaga digitalne privrede. Konkurencija je oštra, a EU trenutno kaska za ostalima: nijedan od naših superračunara nije među prvih deset u svijetu. Cilj je inicijative EuroHPC do 2020. osigurati evropskim istraživačima i preduzećima vodeće svjetske superračunare kako bi razvili tehnologije poput vještačke inteligencije i aplikacije koje će nam u budućnosti pomoći u svakodnevnom životu, naprimjer, u području zdravstva, sigurnosti ili industriji”, rekao je potpredsjednik Komisije za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip.

Superračunari bi se mogli pokazati efikasnim u borbi protiv prirodnih katastrofa

Zajednički poduhvat EuroHPC-a djelovat će u razdoblju 2019–2026. Zajednički vlasnici i menadžeri planirane infrastrukture bit će članovi zajedničkog plana. To će u početku biti zemlje koje su potpisale Izjavu o EuroHPC-u te privatni članovi iz akademske zajednice i industrije. Projektu se u svakom trenutku mogu priključiti novi članovi, ako osiguraju financijski doprinos.

Panevropska infrastruktura superračunara

Izjavu o EuroHPC-u dosad je potpisalo 11 država članica EU-a i Švicarska. Te su se zemlje dogovorile da će izgraditi panevropsku infrastrukturu egzaskalarnih superračunara.

Superračunari su potrebni za obradu sve većih količina podataka u mnogim područjima, od zdravstvene njege i obnovljive energije do sigurnosti automobila i kibernetičke sigurnosti.

Ciklusi proizvodnje automobila, naprimjer, mogu se, zahvaljujući superračunarima, skratiti sa 60 mjeseci na 24 mjeseca.

HPC se upotrebljava i za sprečavanje prirodnih katastrofa velikih razmjera, posebno za predviđanje putanja uragana ili za simulacije potresa.

Izvor: Agencije


Povezane

Više iz rubrike TEHNOLOGIJA
POPULARNO